„Pečlivě jsme se na zahájení výuky připravovali a vše jsme zvládli velmi dobře. Euforie ze setkání se spolužáky byla veliká, na své svěřence se těšili i pedagogové. Žáci prvních ročníků byli ještě ostýchaví, ale plánovaný adaptační kurz zajisté vše změní. Poprvé k nám přišli i žáci střední školy ze Středokluk, která k poslednímu srpnu zanikla a naše organizace se stala její nástupnickou,“ uvádí ředitel.

Téměr 600 žáků školy po příchodu předkládalo certifikáty o očkování či jiné požadované doklady, které nahrazují testování po nástupu do školy. „Výsledky všech provedených antigenních testů v této škole byly 1. září negativní. To je dobrá zpráva především pro žáky, jejich rodiče a pedagogy. Největším přáním je, aby školní rok probíhal v budovách škol a distanční výuka byla minulostí,“ dodala zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně školy Dana Kolářová.