Univerzita je jedním z programů Střediska komplexní sociální péče Fontána a funguje od roku 2003. Zájem seniorů o další vzdělání je každoročně velký.

Zahájení školního roku se mohli zúčastnit nejen posluchači univerzity, ale i jejich rodinní příslušníci a přátelé. Přítomni byli ředitelka Fontány Libuše Homolková, koordinátorka společensko-vzdělávacích aktivit střediska Lenka Protivová, čtyři lektoři jednotlivých studijních oborů – Jaroslava Náprstková, Zdeněk Železný, Zdeněk Kuchynka a Karel Procházka, radnici zastupoval náměstek primátora Vladimír Moucha.
Do oborů Významné osobnosti našich a světových dějin, Dějiny hudby, Poznáváme Českou republiku, Praha jak ji málo známe a Pražské medailonky aneb O zajímavých lidech v Praze, se přihlásilo celkem 170 studentů. Při slavnostním zahájení dostali všichni studijní průkazy a také květiny od svých budoucích lektorů.

Už sedmý obor v Kladenské univerzitě třetího věku začal studovat Jiří Vévoda. „ V minulosti to byly Psychologie, Světové dějiny, Příroda, Zdravověda, Dějiny novověku a naposledy Regionální dějiny Kladenska a Slánska. Ten jsem ukončil letos v červnu a hned začínám nový. Tentokrát Dějiny hudby," uvedl.

Koordinátorka aktivit Fontány Lenka Protivová poznamenala: ,,Kromě pěti nových studijních oborů pořádáme pro seniory v rámci společensko-vzdělávacích aktivit též odborné kurzy práce na počítači pro začátečníky i pokročilé a dva kurzy anglického jazyka, jeden pro mírně pokročilé, druhý jako konverzační." Autor: Luboš Hora