Na obou stupních se uskutečnila mini soutěž o žáka s nejvyšším počtem červených kousků, přičemž vyhrála prvostupňová Terezie Dosoudilová a Samuel Suchopa ze stupně druhého - oba se třinácti kusy. Za svou snahu a kreativitu jim byla předána cena v podobě balíčku s červenými dobrotami a předměty.

Další prvenství patří deváté třídě, která obdržela nejvyšší počet valentýnských přání, celkovým počtem před 35 kusů. Vzkazy však obdrželi i vyučující školy, kteří jsou jimi jistě mile potěšeni. 

„K akci nás přivedl projekt Hrdá škola, který organizuje barevný celý týden. My jsme si však vybrali pouze červenou k srdcové středě. Na akci byly vyrobeny i dva takzvané láskoboxy, na kterých pracoval Žákovský parlament, jež připravil i vzorové valentýnky. K předávání valentýnských vzkazů jsme vybrali tři dvojice z deváté třídy, kteří obcházeli všechny třídy,“ uvedla koordinátorka Žákovského parlamentu Eliška Kalová.

Eliška Kalová