Letos poprvé byl navíc zápis povinný pro všechny předškoláky, kterých se k zápisům dostavilo 105. Všichni předškoláci a čtyřleté děti, jakož i naprostá většina tříletých, byli díky dostatečné kapacitě školek přijati a mohou odstartovat svůj další životní krůček. Volná místa zbyla i na některé dvouleté děti. Celkem mateřské školy přijaly podle aktuálních výsledků 687 dětí.

„Tento školní rok jsme vyšli vstříc některým rodičům dvouletých zájemců. Museli jsme ale vyřešit i situaci stovky rodičů předškoláků, kteří se k zápisu vůbec nedostavili. Ti mají povinnost nahlásit, zda děti zapsali do školek mimo spádovou oblast Kladna nebo například zvolili individuální formu předškolního vzdělávání," uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Zápisy jsou povinné pouze pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání dítěte je přitom možné i individuálním vzděláváním nebo docházkou do přípravné třídy na základní škole.