To, co bylo pro tyto tři žákyně samozřejmostí, by ale neudělal každý. Tím spíše je jejich chování chvályhodné a policisté jejich poctivost i náležitě ocenili a pozvali je i se spolužáky na exkurzi do míst, kam se veřejnost běžně nepodívá a podobné prostředí známe spíše jen z detektivek.

"Oddělení tisku a prevence ve spolupráci s policisty obvodního oddělení Kladno jako odměnu pro tři poctivé nálezkyně, pozvalo děvčata i s jejich spolužáky na obvodní oddělení v Kladně. Policisté pro žáky připravili program, při kterém mohli zhlédnout zázemí pro výkon policejní služby. Žáci navštívili stálou službu, výslechovou místnost, policejní celu a měli možnost si prohlédnout i služební vozidlo. Policisté dětem jako ukázku připravili snímání otisku jednoho z prstů a seznámili je se služební výstrojí a výzbrojí, kterou si mohli prohlédnout," popsala kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

"Svědomitá děvčata i s jejich spolužáky následně přijal vedoucí obvodního oddělení Kladno, který s nimi diskutoval a upozornil je na rizikové situace, se kterými se mohou v životě setkat," řekla kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Za svůj poctivý čin a vzorné jednání byly všechny tři dívky odměněny od policie taštičkami s drobnými dárky. Od redaktora místního internetového deníku navíc dívky dostaly i dárkové poukázky do jednoho z kladenských nákupních center. Policistky z oddělení tisku a prevence na závěr návštěvy rozdaly všem žákům křížovky s preventivní tématikou a rozloučily se.

"Pozvání na policejní služebnu jako poděkování děvčata i jejich spolužáci včetně doprovázející třídní paní učitelky s nadšením uvítali a po celou dobu návštěvy v policejních prostorách s velkým zájmem sledovali prohlídku a ukázky a vznesli i několik zvídavých dotazů. Tato tři vzorná děvčata svým poctivým přístupem a jednáním jsou velkým příkladem svým spolužákům a ostatním dětem, ale především i dospělým osobám," uzavřela mluvčí.