"Zřizovatel se k doporučení ministra zdravotnictví nestaví nijak negativně, konečné rozhodnutí však ponechává zcela v kompetenci ředitelů jednotlivých školských zařízení. V případě, že je na škole dobrá epidemiologická situace, může výuka bez problémů proběhnout ve stávajícím režimu," sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.