Kladno okamžitě zareagovalo na příliv dětí z Ukrajiny a zřídilo při Základní škole a Mateřské škole v ulici Zd. Petříka adaptační skupinu, která pomáhala malým válečným uprchlíkům s přestupem do českých škol a školek.

„Před koncem školního roku evidovalo ministerstvo vnitra na území města Kladna 109 ukrajinských dětí ve věku 3 až 6 let s oprávněním k pobytu v souvislosti s válkou na Ukrajině. V té době již 35 procent z nich navštěvovalo kladenské mateřské školy a Kladno o 10 procent převyšovalo celorepublikový průměr. Dále v Kladně legálně našlo útočiště 449 dětí ve věku 6 až 15 let, přičemž téměř polovina byla v červnu již zapojena do školní výuky, a to oproti třiatřicetiprocentnímu průměru v republice,“ potvrzuje vedoucí oddělení školství kladenského magistrátu Petr Smetana.

Těm, kteří neúnavně ukrajinským rodinám pomáhají, upřímně poděkoval. Po dvou covidových letech se jak řádné jarní, tak nedávné zvláštní zápisy do škol mohly opět konat za přítomnosti dětí. I přes tuto složitější situaci proběhlo vše v pořádku.

V řádném dubnovém termínu rodiče provedli 1189 zápisů do kladenských ZŠ, což je o 92 více než v předchozím roce. Jako každý rok se některé přihlášky dublovaly a rodiče dítě přihlásili do více škol najednou. Takových případů školy letos zaznamenaly 206. Ve 178 případech ředitelé škol rozhodli o odkladu školní docházky, 3 děti nakonec nastoupí na soukromé školy.

Nepřijato zůstalo jedno kladenské dítě, jehož rodiče se nedostavili do své spádové školy a zápis absolvovali pouze v jedné jimi vybrané škole. V případě mateřských škol nebylo v kategorii tříletých a starších dětí na konkrétní školy, které si při zápisech vybrali jejich rodiče, přijato 18 dětí.

Těmto rodičům bylo nabídnuto umístění do jiných škol s volnou kapacitou. Nabídku však nevyužili a dle jejich sdělení byly některé děti přijaty v mateřských školách jiných zřizovatelů. Nebo se jednalo o děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna. Kapacita škol umožnila přijmout rovněž 74 dětí dvouletých.

Zápisy pro ukrajinské děti

Zvláštní zápisy určené výhradně ukrajinským dětem se konaly 16. a 17. června. Při nich rodiče zapsali do mateřských škol 32 ratolestí. Umístěno bylo nakonec 26 z nich, přičemž zbývající děti buď nesplnily podmínku povinného očkování, nebo rodiče odmítli přijetí do jiné než zápisové školky (pokud už zápisová přesáhla svou kapacitu). Případně požadovali návštěvy školky jen v období těchto hlavních prázdnin.

Do základních škol bylo provedeno 75 zápisů. Umístěno bylo 69 školáků, 4 děti nastoupí do přípravných tříd, 1 dítě do ZŠ Vinařice a jedno získalo odklad školní docházky a bude navštěvovat mateřskou školu.

České děti pomáhají

Téměř stovka nových dětí z Ukrajiny se přidá ke třem stovkám ukrajinských školáků a předškoláků, kteří se do kladenských škol integrovali již v dřívějších měsících. Konečný počet se dle vývoje válečné situace může v průběhu času přirozeně měnit.

„Je úžasné vidět, jak se české děti snaží ve třídách ujmout svých ukrajinských vrstevníků a ke komunikaci zatím užívají moderních překladačů na mobilních telefonech, což jim pomáhá se sjednotit. V takových chvílích mají technologie v rukou dětí opravdu smysl. Přeji dětem z Ukrajiny, aby se jim v kladenských školách a školkách líbilo. A kladenské rodiče chci ubezpečit, že uděláme maximum, abychom výuku na školách v této nelehké situaci zvládli ke spokojenosti všech,“ konstatoval Smetana.

Kapacita škol je téměř vyčerpaná

Nedostatečnou kapacitu pomůže podle Smetany zvládnout zákon. Problém představuje již téměř vyčerpaná kapacita škol. Rada města proto využila prvotní možnost, a to schválení výjimek z počtu žáků ve třídě. V souladu se školským zákonem umožňuje naplňovat třídy ZŠ do 34 žáků a třídy MŠ do 28 dětí. Ani to už však nestačí.

„Příliv ukrajinských dětí do kladenských škol samozřejmě znamená velký nápor na kapacity zařízení a většinou jsou již nedostatečné. Musíme to prozatím vyřešit žádostí na ministerstvo školství o navýšení celkové kapacity škol zjednodušeným způsobem, to jest bez stanoviska hygieniků a stavebního úřadu. Školy ani odloučená pracoviště nemusí v takovém případě vzdělávání cizinců striktně splňovat všechny přísné hygienické podmínky. Tato výjimka bude platit dle zákona LEX Ukrajina II po celou dobu školního roku 2022/2023,“ vysvětlil Petr Smetana.

Zároveň je stále zákonným zástupcům nabízena možnost umístění dětí do přípravných tříd, které byly zřízeny v 5., 9., 10. a 17. ZŠ. Kvůli včasnému vyřízení doporučujících posouzení bylo s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje dohodnuto, že žádosti vyřídí přednostně ve zrychleném režimu. „Vzhledem k tomu, že počet ukrajinských běženců již dramaticky neroste, měla by tato opatření už dostačovat,“ uzavřel Petr Smetana.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.