Celkem školy přijaly 1097 žádostí o přijetí, což je o 106 zápisů více než minulý rok. Z tohoto počtu zapsali rodiče 208 dětí duplicitně. Ve 169 případech ředitelé na základě žádosti rodičů rozhodli o odkladu školní docházky. Přijato nebylo 11 dětí. Jedno dítě rodiče převedli do soukromého školského zařízení. Školy dále nemohly vyhovět dvou žádostem o umístění mimokladenských dětí a osmi žádostem rodičů kladenských prvňáčků, kteří zapsali své děti do jiné než spádové školy a ta již neměla dostačující kapacitu.

„Věřím, že v září už bude svět alespoň trochu v pořádku a budoucí prvňáčci budou mít šanci zahájit školní docházku bez omezujících opatření. Moc bych si přál, aby děti nemusely sedět v rouškách, aby výuka probíhala stále bez rotací skupin a rodiče by nemuseli co týden nahrazovat naše skvělé učitele,“ vyslovil přání k budoucímu zahájení školního roku kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Nejvyšší počet žáků zapsala Základní škola a Mateřská škola Kladno v Norské ulici, kam včetně odloučeného pracoviště Montessori nastoupí v září 101 nových žáků a Základní škola a Mateřská škola Kladno ve Vodárenské ulice, která se připravuje na 70 nových žáků. Naopak nejméně dětí, a to 21, nastoupí do Základní školy Kladno ve Školské ulici. Školy na Kladně otevřou v následujícím školním roce 33 prvních tříd s průměrným počtem 21 žáků.