„Muzeum by mělo být otevřeno již v roce 2018. Představa zatím vypadá velmi pěkně. Momentálně řešíme zázemí kavárny, která by dle mého názoru neměla chybět. Původně jsme chtěli, aby byla přímo na střeše, ale to není dost možné, a tak teď ještě řešíme jinou variantu. Věžáky jsou historická památka, a když se muzeum udělá, už nám ji nikdy nikdo nevezme. Výslednou částku ještě neznáme, bude se ovšem nejspíše pohybovat v jednotkách milionů,“ informoval kladenský primátor Milan Volf na posledním zasedání zastupitelstva.

A jak by mohlo celé muzeum vypadat? To Kladenskému deníku nastínil Roman Hájek ze spolku Halda.

„Já a Alexander Němec za spolek Halda nyní intenzivně pracujeme společně s architektem Janem Žalským na samotné podobě expozice, následně bychom měli městu odevzdat zpracovanou studii. Pak záleží na vedení města, v jakém rozsahu ji bude realizovat,“ říká Roman Hájek, podle jehož slov byla první idea taková, že by expozice mohla být v prvním suterénu, kde by byla výstava ve vitrínách, informační panely na zdech, reprodukce fotografií a podobně.

„Počítali jsme s tím, že muzeum bude tvořit výstava, vzorový byt a vyhlídka na střeše,“ říká Hájek. 

Architekt Žalský pak přišel s návrhem, který byl výrazně bohatší. Navrhl, že muzeum by mělo fungovat jako prohlídkový okruh domem,“ dodává Hájek. O volný pohyb lidí se ovšem obyvatelé domu, který je primárně určený pro bydlení, podle něj nemusejí bát.

„Hledáme formu, která bude pro všechny nejschůdnější. Nyní pracujeme s nápadem, že by do muzea chodili lidé po relativně malých skupinách do dvanácti, maximálně patnácti lidí, tak, aby se nijak nenarušoval život v domě. Expozici by pak skupiny procházely s průvodcem. Lidé by tak procházeli přes vstupní halu, přes samotnou expozici. Rozmístění daných exponátů zatím řešíme. Chtěli bychom ovšem, aby expozice představila fenomén věžových domů, jejich tvůrců i okolního sídliště. Měla by představovat urbanismus sídliště i vývoj Kladna do té doby, než se tohle sídliště (první kladenské) postavilo. Chceme představit technologickou i architektonickou jedinečnost věžových domů. Jedná se o styl stavby, který se nikde jinde v Česku nevyskytuje,“ vysvětlil Roman Hájek, který zároveň dodal, že domy mají neuvěřitelnou historickou cenu, protože vznikaly v období socialistického realismu, ale díky architektovi Josefu Havlíčkovi se podařilo je udržet v neutrálním stylu.

„Havlíček dokázal skvěle vybruslit z dobové situace, kdy soudruzi říkali, že architektura musí odkazovat na historii. Nikdo ovšem neřekl na jakou historii, a tak se odkázal na francouzského architekta Augusta Perreta,“ dodal Roman Hájek.

Návštěvníci muzea budou nejspíše moci navštívit byt vybavený v podobě, když se tam lidé stěhovali. Dále by mohli vidět například kryt civilní obrany, který by měl být částečně vybaveny do podoby před útokem, nebo také prádelny. Provoz muzea ovšem pravděpodobně navýší náklady na provoz celého věžového domu. „Město uvažuje, že by nějakým způsobem kompenzovalo případné větší náklady na provoz,“ řekl Roman Hájek. A kdy by muzeum mělo být otevřeno?

Momentálně se pracuje s představou, že by muzeum mělo být přístupné v pracovní dny pro školy či další objednané skupiny. Pro veřejnost by mohlo být otevřeno buď jeden den z víkendu, nebo možná i celý víkend. Vše bude záležet na zájmu veřejnosti.

„Zvažovali jsme v jakém věžáku muzeum udělat. Například z šestého (směrem do centra) je nejlepší vyhlídka na Kladno, ovšem nakonec převážil fakt, že první věžák je v nejzachovalejším stavu a také architektonicky nejhodnotnější,“ vysvětlil Roman Hájek, proč padla volba při výběru zrovna na první věžový dům. Zprvu se také mezi Kladeňáky šuškalo o veřejné kavárně přímo na střeše domu. „Bylo by fajn, kdyby mohl být na střeše zařízený prostor k tomu, aby se tam nárazově mohl uvařit připravit občerstvení, čaj nebo káva a dalo se tam sedět například při nějaké besedě nebo reprezentativním posezení. Z hlediska návštěvnického provozu je žádoucí, aby tam byla toaleta, což by nemělo být těžké ani drahé udělat, protože tam dříve byly sprchy. Nejedná se ovšem o veřejnou kavárnu v pravém slova smyslu,“ upřesnil Roman Hájek.