Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá přípravu odděleně. Vše je pochopitelně závislé i na různých úředních rozhodnutích. ŘSD plánuje zahájení všech tří staveb přibližně ve stejnou dobu. „Pokud ale nastanou komplikace, je možné každou etapu provést i samostatně, bude-li to potřebné a účelné,“ potvrzuje mluvčí ŘSD Martin Buček.

Úsek mezi Knovízí a Slaným je dlouhý 6,5 kilometru. Vzniknou zde nové mosty včetně mostní estakády dlouhé 268 metrů, přibudou dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn. „Pokud jde o aktuální stav přípravy stavby, tak pro tento úsek máme pravomocné územní rozhodnutí a jsme ve fázi stavební přípravy," popsal Buček. Připravená je i další dokumentace a postupně by také mělo začít jednání s jednotlivými vlastníky o výkupu jejich pozemků.

Úsek Slaný západ – Kutrovice je nejkratší a měřit bude 3,4 kilometru. „Součástí stavby tohoto poměrně krátkého úseku je však pětice mostů, z nichž tři tvoří zcela nové mostní objekty a další dva mosty projdou rekonstrukcí," uvedl Buček. Podle něj u tohoto úseku postoupila příprava nejdále a letos v srpnu by mohla být podána žádost o stavební povolení.

Posledním připravovaným úsekem je 6,8 kilometru dlouhá část Kutrovice – Panenský Týnec, která propojuje Středočeský kraj s Ústeckým. Vyroste zde 1 mimoúrovňová křižovatka u Hořešovic a 2 protihlukové stěny v délce téměř 2 kilometry. V trase budou 3 mosty, další 2 budou na ostatních komunikacích. „Například stávající most u Kutrovic, který prošel v loňském roce rekonstrukcí, se stane součástí levého jízdního pásu směrem na Prahu. Ve směru na Chomutov vedle něho vyroste most nový,“ uzavřel Martin Buček.