Podle hygieniků rostoucí epidemiologická situace souvisí i v Kladně s epidemiologickou situací v Praze a v řadě parametrů ji kopíruje.

„Pozitivní zprávou je, že většina nově diagnostikovaných nemá významnější symptomy nemoci a zdravotní potíže, rovněž počet hospitalizovaných v těžkém stavu významně neroste,“ potvrzuje mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Z tohoto důvodu byla daná oblast vyhodnocena stupněm 5 – 6 na celkově desetibodové rizikové bodové stupnici, tedy na spodní hraně rizika nekontrolovaného šíření nemoci. Šíření je lineární, není nekontrolovatelné.

„Z celkového hlediska má většina hlášených případů souvislost v rodině či na pracovišti, a také vazbu na Prahu, jelikož výrazné množství obyvatel z Kladenska denně v hlavním městě pracuje či studuje,“ uzavřela mluvčí hygieniků.