Nový ceník schválilo po dlouhé a náročné diskusi představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník (VKM). Pitná voda na Kladensku a Mělnicku tak bude v rámci republiky jednou z nejdražších.

Informaci o zdražení přednesl novinářům na tiskové konferenci ředitel společnosti VKM Josef Živnůstek. Kvůli tomu, že zpráva velmi nepříjemně zaskočila i starosty a starostky obcí, kteří dostali v uplynulých dnech pouze strohou informaci datovou schránkou, k setkání na vodárně byli přizváni také oni.

Podle ředitele Živnůstka musela společnost přistoupit k tak výraznému zdražení hlavně proto, že používaná vodárenská infrastruktura je velmi zastaralá a je nezbytně nutné do vodovodních rozvodů a dalšího zařízení investovat nemalé finance. Je třeba neodkladně opravovat potrubí, čerpací stanice a podobně.

„Investice byly dosud dlouhodobě podhodnocené a stav majetku VKM jako celku se zhoršoval, vysvětlil ředitel. Dodávání vody je ve středních Čechách nákladné i kvůli velkým vzdálenostem od zdrojů, v některých případech délka potrubí činí třeba 80 nebo i 130 kilometrů. Ročně by bylo třeba na zajištění běžné obnovy investovat zhruba 500 milionů korun, dosud to bylo kolem 300 milionů korun. To dlouhodobě udržet nejde. Přenášíme problém na budoucí generace,“ uvedl Živnůstek. Po aktuálním zdražení budou roční investice představovat přibližně 400 milionů korun.

V dalších letech cena neporoste

Útěchou pro odběratele vody může být na druhé straně to, že s cenou by se podle ředitele Živnůstka v dalších dvou až třech letech nemělo hýbat. „Takto nastavená cena vody, při vědomí toho, jak výrazně jsme ji zvýšili, by měla být dva až tři roky zachována,“ potvrdil Živnůstek.

Podle Živnůstka na zdražení nemá žádný podíl stavební rozvoj. „My se zásadně vyhýbáme tomu, abychom připravovali pro developery novou síť,“ dodal.

Malý podíl na zdražení má pokles spotřeby, který letos dosáhla 82 litrů na osobu a den, a to z 89 litrů na osobu a den. Z deseti na 12 procent vzrostlo DPH na vodné a stočné.

Starostové chtějí bojovat za nižší cenu vody

Starostové okolních obcí, kterých dorazily na čtvrteční setkání zhruba dvě desítky, se s diktátem vodáren smířit nechtějí. Nastolenou cenu nehodlají akceptovat.

„Když se k nám dostaly první informace, jak má být voda od nového roku drahá, shodli jsme se se starosty z okolí, že to tak nenecháme. Přestože nás management vodáren pozval mezi sebe, aby nám vše vysvětlili, neuspokojilo nás to a společně jsme se starosty dali dohromady memorandum, které stvrdíme podpisem někdy okolo 18. prosince a po představenstvu VKM budeme požadovat, abychom se při zdražení dostali maximálně k nějakým dvanácti procentům, jako tomu je v jiných regionech republiky,“ sdělil například starosta Kačice Libor Němeček.

Připojení nových odběratelů

Vodárny chystají kromě renovace infrastruktury i rozšíření kapacity vodovodních sítí. „V následující dekádě se má připojit až 70 tisíc odběratelů pitné vody,“ potvrdil Josef Živnůstek. Vodárny Kladno - Mělník přitom aktuálně zásobí pitnou vodou více než čtvrt milionu spotřebitelů.

Nárůst počtu obyvatel na obhospodařovaném území je hlavním důvodem, proč vodárny hledají nové zdroje vody například čerpáním z řek. Dalším aspektem jsou klimatické změny a častá období sucha, kdy je potřeba šetřit zejména cenné podzemní vody v prameništích.

VKM jsou vlastníkem vodohospodářské infrastruktury, zabezpečují zásobování na 270 tisíc lidí pitnou vodou a kanalizaci pro více než 170 tisíc Středočechů. VKM mají ve správě více než 3000 kilometrů potrubí, celková hodnota majetku společnosti činí 30 miliard korun. Provozovatelem infrastruktury jsou Středočeské vodárny.