„Při zahájení bude šedesát procent autobusů vybaveno klimatizací, v průběhu kontraktu bude tento podíl zvýšen minimálně na pětaosmdesát procent,“ potvrdil ředitel kladenské ČSAD MHD Ludomír Landa, který působí ve vedení společnosti už patnáct let.

Firma se rovněž zavázala k tomu, že šedesát procent používaných vozů bude na alternativní pohon. A jejich podíl dále poroste. „Toho chceme dosáhnout přechodem na zcela bezemisní pohon, to znamená nasazením elektrobusů. Dva nové vyjedou na lince 610 zajíždějící do centra města. Další elektrobusy plánujeme pořídit průběžně, zpracováváme jejich zapojení pro linky 603 a 606,“ vysvětlil Landa a připomněl, že město tím splní závazek vyplývající z evropské směrnice.

Všechny kladenské autobusy budou v bílém provedení s červenými pruhy. „Autobusy i informační materiály budou označeny jednotným logem městské dopravy, cestující tak jasně rozeznají městské autobusy od autobusů jiných systémů,“ poznamenal ředitel firmy.

Smlouva na dalších deset let podle Ludomíra Landy znamená pro zaměstnance dlouhodobou jistotu zaměstnání a pro společnost zhodnocení zavádění nových moderních trendů. „V minulosti jsme mezi prvními zařadili například nízkopodlažní autobusy, zavedli odbavování bezkontaktními kartami a posledních deset let intenzivně obnovujeme vozový park právě autobusy na alternativní pohon,“ uvedl.

Proces výběru nového dopravce Kladno zahájilo už na jaře roku 2018. Po skoro třiceti měsících mohly obě strany podepsat smlouvu o veřejných službách v městské autobusové dopravě, platnou od začátku letošního září.

Hlavními cíli následující spolupráce jsou komfort pro cestující, moderní technologie a ekologie.

„Pro cestující je vedle technického komfortu důležitá i spolehlivost dopravce, nová smlouva proto už jasně stanovuje pokuty za nedodržení smluvních podmínek, nejvíce samozřejmě za porušení smluveného jízdního řádu,“ řekl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Ke zvýšení úrovně nabízených služeb i pověsti kladenské městské hromadné dopravy by podle primátora měl přispět právě sazebník pokut za nedodržení smluvních podmínek. „Mezi další povinnosti dopravce patří i aktualizace jízdních řádů nebo optimalizace trasování podle dopravních potřeb města,“ dodal Milan Volf.

I nadále bude platit částečná tarifní integrace, kdy jsou v systému kladenské městské dopravy uznávány vybrané jízdní doklady Pražské integrované dopravy (PID), i když je to pro Kladno finančně velmi náročné. Vzniklý propad jízdného ve výši přibližně dvanáct milionů korun dorovnává přímo město.

Cestující z linek PID mohou nejen využít své jízdenky v autobusech městské hromadné dopravy, ale také si v městských autobusech zakoupit jízdenky pro návazné spoje PID.