"Po nedávné instalaci automatického závlahového systému, terénních úpravách trávníku, sérii revizí, nákupu nové sekačky nebo opravě podlah v šatnách pokračujeme s podporou města pokračují v postupné stabilizaci stadionu nezbytné pro zajištění jeho základní funkčnosti," potvrdil ředitel SAMK František Bureš.

Výhledově město chystá do areálu investovat ve větší míře. Urgentní začíná být potřeba opravy tribun, které jsou již staticky nevyhovující. "Další finanční prostředky by měly směřovat do renovace umělého trávníku na hřišti naproti přes ulici, v sousedství domova seniorů. V současné době se čeká na vyřízení žádosti o přidělení dotace," dodal Bureš.