Jak jste se dozvěděl o událostech v Praze?

V té době nebyly mobilní telefony v kapse každého, jako dnes. O událostech v Praze jsem se dozvěděl až ráno, a to v Chebu, kam jsem jel na ukončení své výstavy v Galerii 4.

Média ještě váhala s informacemi a tak v Kladně bylo možné získat zprávy jen za výkladní skříní divadelního předprodeje vstupenek na třída Čsl. armády, kterou denně obléhaly davy lidí.

Jak to vypadalo v Kladně?

Okamžitě začaly mítinky před Divadlem Jaroslava Průchy. Nadšení lidí bylo nakažlivé. Úžasná solidarita se stávkujícími studenty byla demonstrována třeba 26. listopadu živým řetězem městem Kladnem.

Lidé se sešli u divadla a ruku v ruce se rozešli do dvou směrů, aby objali celý střed města a řetěz tak spojili. Svůj názor a touhu po změně vyjádřili kladenští občané při generální stávce 27. listopadu, kdy mohutný dav s hesly typu Konec vlády jedné strany a podobně, vyšel od Poldovky a zakončil velkou demonstrací před divadlem.

Jaké aktivity vyvíjeli v Kladně studenti?

Dne 14. prosince uspořádaly studentky Střední zdravotní školy v Kladně demonstraci na náměstí Sítná před budovou Okresního výboru KSČ, ve které požadovaly předání budovy pro účely jejich školy. Ta byla totiž v dezolátním stavu. Vytvořily tak další živý řetěz okolo sochy V. I. Lenina, již před budovou tehdy stála.

Jak vzpomínáte na návštěvu Václava Havla v Kladně?

Ten přijel 21. prosince. Nejprve se sešel s kladenským Občanským fórem a herci v Divadle Jaroslava Průchy a pak promluvil k přeplněnému náměstí z balkonu kladenské radnice.

Zvolení Václava Havla prezidentem pak nám dalo všem naději na nový život ve svobodné, demokratické společnosti. Václav Havel pak Kladno, už jako prezident, navštívil znovu 4. května 1993.