Do prvního projektu participativního rozpočtu dorazilo od Kladeňáků celkem 46 návrhů. Mezi nimi bylo například vybudování překážková dráhy, zastínění dětských hřišť, vybudování nových hřišť, ale také návrhy na stojany na kola, květinovou výzdobu, vybudování přírodního divadla či zahrada pro všechny. V celkovém součtu se jedná o návrhy za 12,5 milionů korun.

Obyvatelé ale nakonec budou vybírat pouze z 32 návrhů, které jsou realizovatelné. „Některé projekty jsou navržené na pozemku, který není v majetku města, realizace jiných zase není v kompetenci města. Další není možné uskutečnit kvůli inženýrským sítím, které navrženou lokalitou procházejí, nebo přesahují daný finanční rámec půl milionu korun či nesplňují jiné podmínky realizace,“ vysvětlila Michaela Müllerová, koordinátorka projektu.

Hlasovat o tom, které projekty se jim zdají nejlepší, budou občané moci od 15. do 31. října. Ti, kteří doma nemají přístup na internet, mohou zajít do Městského informačního centra, nebo do městské knihovny na Sítné. Ještě před hlasováním se uskuteční „Setkání nad návrhy“, a to v úterý 17. září od 18 hodin v čítárně Městské knihovna Kladno.