Jediné k čemu tento týden umělci dospěli, je veřejné prohlášení divadelních odborů a hrozba stávkou 11. září, pokud nebudou vyslyšeny jejich čtyři zásadní požadavky. Jedním z nich je, aby nová jednatelka nezasahovala do umělecké sféry divadla a zajišťovala z titulu své funkce pouze ekonomickou stabilitu divadla.

Irena Žantovská na to tvrdí, že nikdy neměla v úmyslu vměšovat se do jiných záležitostí, než těch, které spadají do její gesce. „Veškeré otázky uměleckého a personálního zajištění premiéry jsou plně v kompetenci uměleckého šéfa činohry, s nímž každodenně tyto otázky řeším ve snaze pomoci úspěšné premiéře. Za tu zodpovídá. Se zřizovatelem divadla, městem Kladno, jsem se dohodla, že naplánované umělecké činnosti nebudou dotčeny. Proto výhradě odborů nerozumím. Doufám, ve shodě s odbory, že se divadlo nestane zástupným bojištěm pro politické boje a zůstane stánkem kultury a umění, nikoli politiky,“ říká Irena Žantovská, jednatelka Městského divadla Kladno.

Se svým prohlášením nezůstala pozadu ani kladenská radnice a do divadla vzkazuje následující: „Vedení města vzniklá situace mrzí a intenzivně se jí věnuje. Nová ředitelka, vybraná v řádném a otevřeném výběrovém řízení, do kterého se mohli přihlásit všichni zájemci, a s patřičnou kvalifikací, je ve funkci teprve pět dní, s děním v divadle se seznamuje a pracuje na zajištění prvních premiér pro diváky. O to víc považuje město reakci zaměstnanců divadla za předčasnou a nešťastnou, je ale samozřejmě připraveno k dalším jednáním v zájmu co nejlepší budoucnosti divadla, jeho zaměstnanců, diváků a blížící se divadelní sezóny,“ uvádí aktuálně ve svém pátečním prohlášení vedení města.

Radnice nadále trvá na tom, že ekonomickou stránku divadelních provozů je potřeba svěřit odborníkovi s odpovídajícím vzděláním, který má zároveň praxi na vedoucí pozici v divadelním prostředí. „Odvolaný jednatel Jan Krafka vysokým nárokům, které jsou kladeny na pracovníka v této pozici v manažersko-ekonomické oblasti, nedostál a důvěru vedení města ztratil,“ argumentuje vedení radnice.

Jak dodávají čelní představitelé Kladna, město své divadlo vždy podporovalo a podporuje. Důkazem je mimo jiné i permanentně se navyšující rozpočet, v současné výši rekordních 58 milionů korun. Bohužel, i přes tuto skutečnost, vzrostla za poslední dva roky působení minulého jednatele ztráta v kladenském divadle o 5 milionů korun. Úkolem nové ředitelky je i zvýšit podíl vstupného na provozních nákladech divadla, který se v současnosti pohybuje na úrovni pouhých 14 procent.

Co se týká informací, které prosakují na veřejnost a dotýkající se údajně chystané transformace Divadla Lampion a Městského divadla Kladno do dvou právních entit, se nezakládají na pravdě. „Takové kroky město nikdy neplánovalo. Chceme pouze v rámci analytického účetnictví rozdělit hospodaření obou divadel a mít tak lepší přehled, jak hospodaří jednotlivé scény. Doposud se sčítal hospodářský výsledek i návštěvnost. Obě scény nadále zůstávají pod jednou městskou společností. Podmínky herců a ostatních zaměstnanců divadla se u dosud nastudovaných představení i chystaných premiér po nástupu nové jednatelky nikterak nezměnily,“ upozorňuje vedení Kladna.