Za darované finance bylo možné nakoupit přístroj umožňující vyšší okysličení krve, prstové pulzní oxymetry a pomůcky k dechové rehabilitaci při postižení plic po prodělaném onemocnění covid-19. Nová zdravotnická technika, která nemocnici pomůže k navýšení kapacity léčebné a diagnostické péče, bude sloužit pacientům interního oddělení.

Prstový pulzní oxymetr.Prstový pulzní oxymetr.Zdroj: ONK Kladno

Dar převzal od zástupců firmy primář interního oddělení Ivo Podpěra za účasti vedení kladenské nemocnice. „Přístroje budou na interním oddělení sloužit pacientům nejen v akutní fázi onemocnění covid-19, ale jsou určeny i pro následnou péči, pokud se jejich stav z nějakého důvodu znovu zhorší,“ popsal primář, který vítá obzvlášť zařízení pro neinvazivní dechovou podporu.

„Přístroj umožňuje vyhnout se v některých případech intubaci s následnou mechanickou ventilací, což následně výrazně zvyšuje šanci na přežití, zkracuje dobu pobytu pacienta na jednotce intenzivní péče a ulehčuje zdravotníkům velmi náročnou práci,“ zdůraznil primář.

Ředitel ESA logistika Marek Cvačka uvedl, že se společnost rozhodla pomoci v boji proti koronavirové nákaze a podpořit jedno z místních zdravotnických zařízení. „V případě podpory kladenské nemocnice bylo rozhodnutí rychlé a jednoznačné. Od začátku jsme podle doporučení primáře interního oddělení věděli, na jaké přístroje budou peníze využity, a že pomohou zachraňovat nejen nemocné s covidem-19,“ doplnil.