Dobrou zprávou je, že děti se dnes stávají přímou obětí méně často než tomu bylo v předchozích letech. Naopak ovšem roste počet případů, kdy jsou děti svědky domácího násilí ve své rodině.

Jedním z vůbec nejčastějších skutků páchaných na dětech je ohrožování výchovy mládeže. Tedy například, že děti jsou nedostatečně živeny, je jim umožněno záškoláctví a podobně. Loni se šestnáct dětí stalo v okrese Kladno obětmi pohlavního zneužívání, policisté evidují také čtyři případy znásilněných dětí.

Školákům a předškolákům se ale nevyhýbají ani trestné činy loupeže či nebezpečného vyhrožování a také kyberšikana. Jedná se o psychickou šikanu jedince či kolektivu pomocí informačních a komunikačních technologií, nejčastěji s využitím internetu nebo mobilního telefonu. Nezanechává po sobě na oběti stopy v podobě modřin, ale dlouhodobá psychická traumata.

Děti, které se staly obětmi trestných činů nebo jiné kriminální činnosti jsou poté policisty vyslýchány ve speciální místnosti. Jednu takovou mají i kladenští policisté, kteří se již několik let různými projekty snaží předejít trestné činnosti, která je na dětech a mladistvých páchána. Další projekty zase slouží k tomu, aby děti samy trestnou činnost neprováděly. I přes preventivní opatření se však policistům nedaří tuto trestnou činnost zcela eliminovat.

„Policisté služby kriminální policie a vyšetřování pracují téměř denně s dětmi, které se staly obětí trestného činu nebo byly jeho svědky. Dětské oběti či dětští svědci však mají často určitou bariéru, jak se se svým problémem svěřit dospělé osobě, potažmo policistce. I když na úseku vyšetřování této trestné činnosti pracují velice zkušené komisařky, potřebují při své práci navodit co nejlepší atmosféru, aby se poškozený o své situaci rozhovořil," uvedla kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Speciální výslechovou místnost pro děti a mládež vytvořilo vedení policejního územního odboru Kladno již v minulých letech.

„Jsou to prostory upravené pro výslechy dětí. Odpovídá tomu proto i zařízení. Je v ní hrací koberec, dětský nábytek. Nezbytností bylo vymalování obrázky s dětskými motivy. Samozřejmě nechybí technika, která rozhovory zaznamenává. S dětmi pracují speciálně vyškolení pracovníci, kteří mají za úkol zjistit od dětí co nejvíce poznatků a informací o daném trestném činu," řekla Kladenskému deníku Michaela Nováková.

Aby se děti při pobytu na policii cítily dobře, mohly se uvolnit a seznámit se s cizím prostředím, mohou si nyní nově ve výslechové místnosti také pohrát s několika dětskými stavebnicemi, které vyrábí společnost sídlící v Kladně. „Zástupcům Policie České republiky je osobně předal náměstek primátora Statutárního města Kladna Vladimír Moucha," dodala mluvčí.