„Radar TRU CAM II budou hlídky používat, jak v denní, tak také v noční době. Na rozdíl od staršího modelu radaru, umí tento měřit také s pořízením video záznamu,“ sdělila mluvčí MP Kladno Alena Purkytová. Podle ní lze díky nízké hmotnosti a snadné manipulaci vozidlo novým radarem změřit jak na příjezdu, tak také při odjezdu vozidla od strážníka, který provádí měření. „Toto je velkou výhodou při měření rychlosti motocyklů. Měření rychlosti provádí městská policie na místech, která jí určí Policie České republiky. Během prázdnin to budou hlavně hlavní silnice, vedoucí přes město, ale také komunikace v blízkosti míst, kde se pohybuje větší počet osob,“ dodala Purkytová.

V září pak svou pozornost hlídky s radarem přesunou na okolí škol a přechodů pro chodce, kde je předpokládaný zvýšený pohyb dětí.