Výstavba hypermarketu Globus vyvolala celou řadu reakcí, a to jak pozitivních, tak i těch negativních. Proti záměru výstavby hypermarketu vznikla petice, ale také byla podána skupinou obyvatel Kladna žaloba. Pomocí níž chtěli prohlásit změnu územního plánu za neplatnou. Krajský soud v Praze ale žalobu zamítl. „Hodláme stále chránit práva občanů na kvalitní životní prostředí a v budoucích řízeních ke stavbě podávat k projektu připomínky a požadavky dotčeného subjektu,“ řekl primátor města Dan Jiránek (ODS).

I přes nepříznivý soudní rozsudek chce vedení kladenské radnice i nadále lokalitu Růžové pole zachovat v rámci možností „zelené“. „Naše možnosti se zamítavým rozsudkem samozřejmě krátí a projekt, který je plánován na soukromých pozemcích, už město nemůže zcela zastavit, protože veškerá povolení ke stavbě vydává stát. To ale neznamená, že si ho v pokračujících řízeních nepohlídáme, jako jsme to úspěšně dělali doposud,“ konstatoval kladenský radní Petr Soudek a podotkl: „Chápeme, že řada občanů příchod Globusu do města vítá, i když je obchodních center v Kladně podle našeho názoru už takto nadbytek. Problémem není ale hypermarket jako takový, je jím místo stavby, kterou investor vybral. Mnohem vhodnější je kombinace sportovišť, parkových úprav, popřípadě bytových domů. “

Plánovaná stavba by měla zabírat více než 17 tisíc čtverečních metrů, součástí areálu budou kromě obchodního domu silnice, parkoviště pro více než 700 vozů, manipulační a zásobovací plochy, čerpací stanice. Součástí záměru mají být také parkové úpravy, například výsadba dřevin, křovin a travních ploch, a též obnova nedalekého Lidického potoka. 

Kasační stížnost

Občanská iniciativa, která podávala zmíněnou žalobu na město Kladno, má nyní ještě možnost napadnout zamítavý rozsudek prvoinstančnímu soudu kasační stížností. Pokud se tak rozhodnou, nové vedení města je připraveno odvolací soud naprosto otevřeně informovat, jako doposud. Zároveň má v plánu se znovu sejít s investorem k novým jednáním. „Budeme se bavit o tom, jak projekt dále řešit, aby měl minimální negativní vliv na obyvatele, ať už bude stát kdekoliv. Našimi prioritami zůstávají nejlépe přesun hypermarketu do vhodnější lokality,“ dodal primátor Dan Jiránek.