Jedná se o další etapu opravy kladenské budovy známé jako Kokos, která se nachází u právě rekonstruovaného náměstí Sítná.
Cílem projektu je zlepšení podmínek pro studenty, ale i zjednodušení provozu Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI ČVUT).

Informovala o tom vedoucí odboru vnějších vztahů školy Andrea Vondráková.
Opravy zahrnují přestavbu velké části prostor fakulty včetně laboratoří, oprava fasády, zateplení, modernizace rozvodů a další.

Kromě zvýšení atraktivity budovy by se měly po rekonstrukci snížit náklady na její provoz, který by měl být zároveň více ekologický.
„Fakulta biomedicínského inženýrství se sídlem v Kladně chce vychovávat absolventy s přínosem pro společnost, proto usiluje o vhodné studijní prostředí – atraktivní, příjemné, motivující a podněcující k činnosti," uvedl proděkan pro rozvoj a vnější vztahy FBMI ČVUT a zároveň odborný garant projektu Jiří Halaška.

V minulém roce fakulta otevřela nástavbu, ve které vzniklo devět nových špičkových vědeckých laboratoří v hodnotě zhruba padesáti milionů korun.
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze se sídlem v Kladně je druhou nejmladší fakultou Českého vysokého učení technického v Praze a současně jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji.

Studuje na ní přibližně 1600 studentů v bakalářském, magisterském i doktorském studiu.