"Policisté kontrolovali, zda cyklisté jako účastníci silničního provozu dodržují zákony a dbají pravidel silničního provozu. Kontrolní stanoviště bylo umístěno poblíž cyklostezky před Městským stadionem Sletiště. Policisté upozorňovali cyklisty na dodržování zákazových a příkazových značek, které mnohým uživatelům bicyklů nic neříkají, přesto i cyklisté musí bezpodmínečně dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích," připomněla policejní mluvčí Michaela Nováková. Hlídka také dohlížela, zda mají cyklisté povinnou výbavu jízdního kola.

Policisté, preventistky i koordinátor Besipu s dětmi dále diskutovali o bezpečném chování v silničním provozu, zejména při jízdě na kole. Zábavnou formou také zjišťovali, jaké znalosti a dovednosti děti mají. Za správné odpovědi byli všichni dotazovaní odměněni malými dárky.

"U některých cyklistů byly zjištěny drobné prohřešky. Ty vyřešili muži zákona domluvou," dodala policejní mluvčí a připomněla, že v obdobných preventivních akcích bude policie i nadále pokračovat.

Rady, jak se chovat v silničním provozu:

- Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.

- Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit.

- Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením vlevo se nezapomeňte ohlédnout.

- Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.

- Tam, kde je hustý provoz, veďte kolo raději po chodníku.

- Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.

- Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.

- Při jízdě si vždy chraňte hlavu cyklistickou přilbou před zraněním.

- Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.

- Oblékejte si barvené a světlo odrážející oblečení.

- Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů, jako při řízení motorových vozidel.

- Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které vám umožňují bezpečnou jízdu.

- Chovejte se tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.