Jednou z těch, která by měla zvýšit zájem veřejnosti a turistů, je Vojtěšská huť v Kladně na Koněvu. Zde se nachází tři šachtové vápenné pece, které byly v roce 2008 prohlášeny za nemovitou kulturní památku.
 
Jelikož je však areál o rozloze desítek hektarů ve vlastnictví různých subjektů, komunikace je složitá a dosavadní požadavky vlastníků vůči městu Kladnu byly neakceptovatelné.

Jak sdělila předsedkyně výboru pro rozvoj města a zastupitelka Kladna Anna Gamanová, jednání města s vlastníky areálu Vojtěšské huti pokračují. "Největší problém spočívá v tom, že území je vlastnicky hodně rozdrobené. Komunikace je obtížná, někteří vlastníci jsou zadluženi a další mimo republiku. Město usiluje o získání některých nemovitostí, ale jednání s některými vlastníky jsou skutečně složitá a prozatím nedošlo k dohodě," přiblížila problematiku zastupitelka.

Jednání budou i nadále pokračovat, jelikož je v zájmu města, aby tento industriální skvost mohl být zachován.