V dohledné době se tak v největším středočeském městě lidé mohou dočkat solárních panelů na střechách budov, kotelen s kogeneračními jednotkami pro kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Vzniknout by mohly i první dobíjecí stanice pro elektromobily. Vše je na začátku a zmíněné možnosti potvrdí až půlroční průzkum.

Energetická společnost je připravena pomoci Kladnu s konkrétními projekty. “Moderní energetika přináší městům obrovské výhody. Jsme schopni například sledovat spotřebu veřejných budov a porovnávat ji s ideálním stavem nebo regulovat ji podle počasí,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Spolupráce může v Kladně přinést obrovské úspory nejen ve vytápění budov, ale například také v oblasti veřejného osvětlení aj. Jak ukazuje praxe, výše úspor se v městech obvykle pohybuje od 15 do 50 procent.

„Lze spolupracovat například při hledání optimálních variant projektů na hospodaření s teplem nebo takových řešení zateplování dalších městských objektů, u kterých nebude docházet k nevhodnému utěsnění a zadržování vlhkosti ve zdech, což se v minulosti u některých škol a školek stalo. U rekonstrukcí školních kuchyní zase používáme různé jednotky, které slouží k zadržení tepla a současně vyššímu odvětrávání. To jsou projekty, které můžeme s energetiky konzultovat,“ vysvětluje primátor Dan Jiránek.