Nový dokument počítá se zachováním vápenné pece Vojtěšské huti. Tu by rádo město získalo do svého majetku. Plán má podporovat rozvoj podnikání. Dokonce by zde mohlo vzniknout i filmového studio. „Velkou část území bylo dosud možné využívat pouze dočasně. Chceme, aby se území stabilizovalo a vlastníci měli chuť do objektů investovat. Aby to udělat mohli a nemuseli čekat roky, než se změní plán,“ uvedl primátor.

Regulační plán řeší území o ploše 113 hektarů, lokalita je též zvaná Koněv. V 19. a 20. století zde fungovala hutní výroba, nyní tu podnikatelé provozují desítky firem. Poblíž fungovala o několik desítek let mladší huť Poldi.

Město s majiteli pozemků a Teplárnou Kladno chystá i projekt vedení inženýrských sítí v oblasti bývalé Poldiny hutě. Jedná se o území od silnice na Dubí směrem ke Švermovu. „Společně zaplatíme projekt pro územní rozhodnutí na sítě, aby bylo jasné, kudy povedou silnice, voda, kanalizace či elektřina. Chceme, aby ve chvíli, kdy investor projeví zájem zde stavět, bylo vše jasné,“ dodal primátor.

Kromě toho pokračuje v oblasti likvidace starých ekologických zátěží.