Kladno vyhledává oblasti, kde by se sekalo jen dvakrát ročně. Jednat se bude například o svahy. "Je to metoda pokus omyl, protože je obrovský rozdíl mezi severním a jižním svahem," uvedl Dan Jiránek. Přizpůsobit se musí i technika, která by měla sekat například i vzrostlejší trávu. „Tam, kde je velký pohyb osob a kde si hrají děti, město počítá s tím, že častější sečení zůstane zachováno,“ dodává.

Město Kladno chce mimo to obnovit hospodaření v sadech a nechat vysadit původní odrůdy stromů. Radnice by novinku chtěla zavést v Sítenském údolí, ale i na Čabárně, v Bukovce nebo u bývalé šachty Rona.

Změny v oblasti péče o zeleň se budou týkat i firem, které údržbu zajišťují. Nyní jsou často placeny také od počtu sečí. Novým smlouvám musí předcházet jiný systém výběrových řízení na tyto firmy. "Na přechod budeme potřebovat několik let," dodal primátor.

Lépe zadržet vodu v krajině se rozhodlo už letos sousední Slaný a nechalo založit na Masarykově náměstí květnatou louku. Ta má pozitivní dopad na rozmanitost organismů a vylepší se tím mikroklima. Luční květy vysadili i Rakovničtí poblíž údolí Rakovnického potoka a další vysadí před Pražskou bránou.