Tento krok by měl ulehčit komplikovanou situaci rodičům malých dětí, kterých právě pro nedostatek míst nebylo letos v Kladně do mateřinek přijato šestaosmdesát. Do budoucna je navíc připravován projekt na rozšíření Mateřské školy v Motyčíně zhruba o dalších pětadvacet míst.

Kladno na přístavbu mateřinky v Habešovně požádá o dotace. „Vzhledem k tomu, že se jedná o památkově chráněnou budovu a je potřeba splnit přísnější podmínky, projekt se pozdržel.

„Původně jsme předpokládali, že by přístavba mohla začít fungovat už od ledna příštího roku, nyní je náš odhad od září," konstatoval kladenský primátor Dan Jiránek.

„Jsme limitováni Integrovaným programem rozvoje města, který nám neumožňuje čerpat dotace na rozšíření kapacity mateřských škol v Rozdělově nebo Kročehlavech, kde by právě bylo zvýšení jejich počtu pro předškoláky nejpotřebnější," doplnil primátor.

Do kladenských mateřských škol bylo letos přijato 616 dětí. „Přihlášek bylo daleko více, protože někteří rodiče obíhali až sedm školek," poznamenal mluvčí radnice Vilém Frček.

V Kladně je nyní 29 mateřských škol, z toho 24 městských. Jejich kapacita je kolem 2000 dětí. Problémy s volnými místy v mateřinkách řeší i další středočeská města.