"Komise Rady města pro životní prostředí připravila Komunitní kompostování pro zájemce z celého Kladna. Dva kompostéry zapůjčí zájemcům, kteří se do poloviny listopadu do projektu zapojí a navrhnou využití kompostéru ve svém okolí. Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem se neřídí zákonem o odpadech, ale pouze občanským zákoníkem. Proto je občanská iniciativa v kompostování velmi záslužným krokem," řekl Petr Soudek, radní města Kladna a předseda Komise pro životní prostředí.

Zájemci o provoz kompostéru musí splnit několik podmínek. V první řadě je nutný podpis osoby, která za nádobu bude zodpovídat, dále soupis deseti domácností, které se projektu zúčastní, nutné je uvést lokalitu a další náležitosti. "Veškeré dokumenty je nutné doručit do 15. 11. do 12:30 hodin na podatelnu Magistrátu v zalepené obálce s textem: Ing. Strnadová, Komise životního prostředí," uvádí mluvčí magistrátu Lucie Steinerová.