První projednávání se za účasti veřejnosti konalo ve středu v Kokosu. „Spolu s malými úpravami územního plánu se chystaly i změny zasahující většinu města. Šlo o změny velmi podstatné, které provedli naši předchůdci, o nichž ale nikdo nevěděl,“ uvedl primátor Kladna Dan Jiránek s tím, že pro současné vedení je klíčová otevřená radnice tak, aby lidé měli k dispozici potřebné informace a do věcí veřejných se maximálně zapojili.

Předsedkyně výboru zastupitelstva města Kladno pro rozvoj, dopravu a územní plánování Anna Gamanová doplnila, že město chce investory směřovat na vhodná místa. „Chceme, aby se v případě, že jejich investice významným způsobem zatíží město, podíleli na vyvolaných nákladech,“ zdůraznila.


 
Radnice chce navíc otevřít debatu nad rámec běžných projednání. Debata na téma vize pro Kladno se uskuteční 29. května.

Pracovní podoba změny územního plánu bude od dubna k nahlédnutí veřejnosti. V květnu by pak měla být první verze změn plánu dostupná on-line. To vše proto, aby se plán stal akceptovatelným základem budoucího rozvoje města. Aby zástavba byla kvalitní, investoři měli k dispozici vhodná místa a podíleli se na zlepšování kvality života.