Po přivítání hostů a všech přítomných žáci 10. ZŠ Kladno zasadili cedr na počest válečných veteránů. Poté se všichni odebrali „vysadit“ 1914 máků. Máky zapichovali nejen studenti, ale také legionáři, sokolové, zástupci horníků a dalších spolků. Slavnostní ráz celé akci dodala Čestná stráž AČR a Ústřední hudba AČR.

V 11:00 pokračoval Den válečných veteránů pietní vzpomínkou u pomníku obětí 1. světové války na náměstí Svobody. Čestnou stáž drželi sokolové ze Sokolské župy budečské. S projevem vystoupila předsedkyně ČsOL Kladno Eva Armeanová, přivítala studenty SOU a SOŠ Kladno v čele s ředitelem Petrem Patákem, dále poslance PS PČR Vojtěcha Munzara, náměstka primátora města Kladna Roberta Bezděka, zastupitele Krajského úřadu Středočeského kraje Dana Jiránka, ředitele Sládečkova vlastivědného muzea Zdeňka Kuchyňku, ředitele Městské policie Kladno Michala Strieborného, Ančo Marinova za bulharské krajany žijící na Kladensku, zástupce Klubu hornických tradic a Krajské rady seniorů.

V projevu připomněla historické souvislosti vzniku této tradice. Zmínila kanadského lékaře Johna McCrae, který se konce války nedožil, zahynul 28.ledna 1918 ve věku 44 let ve francouzském Wimereaux. Jeho báseň se však stala nesmrtelnou a její odkaz má trvalou platnost. V současné složité mezinárodní situaci přibývá válečných konfliktů a opět umírají vojáci, ale i civilisté.

Uvedla také nedávný konflikt v Izraeli. Minutou ticha byla uctěna památka všech vojáků padlých za 1. i 2. světové války a také v současných novodobých konfliktech. Byly položeny věnce a kytice. Za ČsOL Kladno věnec položili Jan Malý, Eva Armeanová a Miroslava Čížková. Studentka Natálka zarecitovala báseň Na polích flanderských.

Den válečných veteránů v Kladně | Video: Jitka Krňanská

Následně Eva Armeanová slavnostně předala Pamětní medaile „100 let ČsOL“ za dlouhodobou vynikající podporu činnosti Československé obce legionářské řediteli SOŠ a SOU Kladno Petru Patákovi, řediteli Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi a poslanci PS PČR Vojtěchu Munzarovi. Tuto medaili zřídila ČsOL u příležitosti 100. výročí svého vzniku a byla vyrobena v omezeném počtu. Vyznamenaným poděkovala za aktivní spolupráci s kladenskou jednotou a propagaci legionářských myšlenek. Pietní akt byl zakončen zpěvem české státní hymny. Členové ČsOL Kladno si tento významný den připomínají od roku 2012. Poděkování patří všem, kteří přišli uctít památku válečných veteránů.