Čtyřproudou komunikaci vedoucí ulicemi Čs. armády a Vítězná, tedy od kladenské sokolovy až k rozdělovskému kostelu čekají pravděpodobně příští rok výrazně změny. Cílem je zlepšit vzhled této lokality a zajistit řidičům chodcům i cyklistům větší bezpečí.

„Realizace projektu bude rozdělena na dvě etapy, které si nevyžádají žádná výrazná dopravní omezení," uvedl uvolněný předseda komise kladenské rady pro rozvoj města Ondřej Rys.

První fáze se týká úprav středového pásu mezi silnicemi vedoucími ve směru od centra do Rozdělova a opačně. „Budou zde vyměněny všechny lampy veřejného osvětlení za jiné s modernější technologií, která nám umožní jejich počet snížit a rozmístit je až na dvojnásobnou vzdálenost. Tím vznikne prostor pro to, aby v celé délce středového pásu mohla být vysazena platanová alej," popsal plány Ondřej Rys s tím, budou rovněž upraveny všechny přechody pro chodce, které se stanou bezpečnějšími a bezbariérovými.

Druhá etapa přeměny komunikace v ulicích Čs. armády a Vítězná bude spočívat ve úpravách vodorovného dopravního značení.
„Jízdní pruhy budou o něco zúženy tak, aby zde mohl vzniknou pás pro cyklisty," konstatoval Ondřej Rys.

S výše uvedenými změnami souvisí i další, již zhotovený projekt, na úpravu okolí obytných domů v ulici Čs. armády. Na jeho realizaci už město vyhlásilo výběrové řízení. Týká se například modernizace pergoly vedoucí podél panelových od náměstí Svobody až před bývalé tržiště naproti nemocnici.

„Pergoly tvořící podloubí budou opraveny, včetně zídek, nového osvětlení a chodníku pod nimi. Kompletně zde bude revitalizována zeleň, a to včetně travnatých ploch mezi silnicí a domy, a upraveny plochy kolem komerčních objektů mezi paneláky," sdělil Ondřej Rys.
Práce na úpravách komunikací v ulicích Čs. armády a Vítězná i na okolí obytných domů jsou naplánovány na příští rok.