První etapa nastala v dubnu u kruhového objezdu v Unhošťské ulici, kde řídí dopravu kyvadlově semafor. Ve středu 5. dubna se navíc na na sídlišti objevily zákazové značky s tím, že zde budou provádět plynaři zemní práce. Znepokojení obyvatelé přišli rázem asi o pět desítek míst a volali na radnici, že je nikdo předem neinformoval. Jak potvrdil mluvčí města Vít Heral, nedorozumění se záhy vysvětlilo a značky byly již odstraněny.

„Umístění zákazových značek bylo neoprávněné. V úterý po Velikonocích se uskuteční jednání se zástupci plynárenské společnosti, jak dále postupovat. Pravděpodobně ale k záboru parkovacích míst nedojde, jelikož by zemní práce měly být prováděny jen pod chodníky,“ sdělil mluvčí města.

Kruhový objezd se na křížení těchto ulic rozroste. Zároveň vzniknou nová napojení do budoucího hypermarketu Globus a navazující zástavby a dvě nové ulice. "Vzhledem k nutným uzavírkám využijeme této příležitosti pro úpravu Americké ulice, která bude mít stejný nádech jako nynější ulice Jaroslava Kociána.

Při této revitalizaci budou instalovány bezpečné přechody pro chodce se samostatným osvětlením, nové autobusové zastávky s panelovou konstrukcí, navýšení parkovacích ploch pro osobní automobily a velké množství zeleně. V návaznosti na výstavbu hypermarketu zde následně vznikne i multifunkční park. To se ale v tuto chvíli trochu předbíháme a nyní je nutné především poprosit řidiče o zvýšenou opatrnost při cestování okolo stavenišť,“ uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).