Po minulém vedení města se například ještě v loňské zprávě opakovaně objevila nutnost odepsat projekt multifunkční sportovní haly, za který město zaplatilo více než 30 milionů korun, aniž by ale mělo vyřešeno, kde a za co halu postavit. Po vyhodnocení loňského hospodaření je jasná pozitivní bilance rozpočtu. Na straně příjmů byla splněna na 101,5 procenta, naopak na výdajové straně se podařilo ušetřit. Tento trend pokračuje i letos, kdy příjmová strana rozpočtu vykazuje plnění na bezmála 33 procent.

„Dobrý stav městské pokladny je základem správně fungujícího města. Umožňuje nám zlepšovat kvalitu bydlení a celkového žití v Kladně. Myslím si, že je nutné tento standart nejen udržovat, ale i zlepšovat, což je možné například v rámci služeb, které jako město poskytujeme. Jako příklad jmenuji třeba úklid a údržbu města, péči o zeleň, rozvoj mateřských školek či v neposlední řadě velké množství zajímavých investičních akcí, které postupně realizujeme," uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

Mezi tyto investiční akce patří v současné době přeměna zpustlého území v ulici Dr. Foustky, které se mění na přírodní park nebo celková rekonstrukce pergol podél třídy ČSA společně s celým přilehlým prostorem a zelení.

Nejnovějším právě realizovaným projektem je kompletní rekonstrukce ulice Václava Rabase, která zásadně změní vzhled této části města. Ve finální fázi podpisu smluv je výběrové řízení na zhotovitele podzemních kontejnerů.

Radní města na svém pondělním zasedání rozhodli o vypsání několika dalších veřejných zakázek na nové investiční akce. Díky nim se například zrekonstruuje Štefánikova ulice, vznikne nové parkoviště U Hvězdy, děti ze dvou mateřských škol si budou hrát a poznávat přírodu v nových přírodních zahradách nebo oblíbené Sítenské údolí projde revitalizací.