"Kapacita stávajícího kolumbária už nestačí, v Kladně se na místo pro uložení urny čekalo i dva roky. Na sedmdesátitisícové město máme dosud necelých sedmnáct set urnových míst, přitom stávající kolumbárium na hlavním kladenském hřbitově má kapacitu osm set padesát schránek. Proto jsme se rozhodli problém co nejdříve řešit a v uplynulých dvou letech stavbu připravili,“ popsal radní pro rozvoj města Kladna Ondřej Rys. Naposledy se místa pro uložení uren rozrostla pouze na třináctém oddělení hlavního hřbitova, a to v roce 2011 o 89 schránek a kolumbárium na rozdělovském hřbitově v roce 2004 s 72 místy. To však zdaleka problém nevyřešilo.

Podobu nového kolumbária navrhl architekt Jan Žalský, který je mimo jiné, autorem podoby muzea v areálu Památníku Lidice či Muzea věžáků v Kladně. Nové úložiště pro urny bude přiléhat ke hřbitovní zdi a navazovat na současné kolumbárium. Ve hřbitovní zdi budou čtyři nové průchody uzavřené kovanými brankami.

Kladno rozšíří kolumbárium na hlavních hřbitovech a zvelebí i ostatní prostory.
Kladno rozšíří kolumbárium na hlavních hřbitovech a zvelebí i ostatní prostory

„V konečné fázi poskytne kolumbárium 2335 nových schránek, jejichž průčelí budou tvořit kamenné desky nebo prosklená dvířka. Cestu kolem schránek ochrání střecha podepřená obvodovou zdí a sloupořadím. V cípu kolumbária se bude nacházet kout pro rozjímání se stromem, vodní vanou a lavicí. Pro spočinutí poslouží také zahrada s travnatými valy, květinami a stromy lemovaná lavičkami. Hlavní přístupovou cestu budou lemovat vzrostlé akáty,“ popsal podobu nového úložiště uren náměstek primátora Robert Bezděk s tím, že kolumbárium je koncipované tak, aby bylo v případě potřeby v budoucnu možné plynule navázat stavbou další části.

Výstavbu zahájila stavební firma v dubnu a práce budou trvat zhruba rok. Nové kolumbárium představuje investici přesahující 26,5 milionu korun. Součástí je bourání zpevněné plochy a oprava zdi hřbitova v úseku zhruba 20 metrů a také přeložka vodovodu a elektrického vedení. Kvůli stavbě musí být pokáceno 20 stromů, které nahradí nové. „Z části hřbitova bude na delší dobu staveniště, což je na zvláště pietním místě určitou zkouškou trpělivosti návštěvníků hřbitova. Je to však pro dobrou, a hlavně nezbytnou věc. Proto děkujeme všem za trpělivost,“ zdůraznil Ondřej Rys.

Kladno má osm hřbitovů

Kladno se v současnosti stará na svém území o osm hřbitovů. Celkem spravuje 13 726 hrobových míst, z toho je 2576 urnových schránek, urnových pomníků a epitafních desek. O údržbu se už šestadvacet let stará firma Petr Pokorný. Správa všech pohřebišť stojí městskou pokladnu více než 16,5 milionu.

Aktuální ceny
Jednotný nájem metru čtverečního hrobového místa hrobového místa je dnes 15 korun za rok na hlavním hřbitově a 13 korun ročně na ostatních hřbitovech. Ceny za služby se pohybují od 120 do 300 korun ročně na hlavním hřbitově a 100 až 250 korun ročně na ostatních hřbitovech. Cena za urnovou schránku je stanovena na 400 korun ročně na hlavním hřbitově a 300 korun na ostatních hřbitovech. Cena v novém kolumbáriu prozatím nebyla stanovena.

Platby za hrobová místa a uložení schránek náklady na pro provoz hřbitovů nepokryjí a město na ně zásadně doplácí. Zatímco majitel jednohrobu dnes například platí 405 korun ročně, včetně služeb, město na něj doplácí dalších 996 korun za rok.

Stav hřbitovní zdi u svatého Jana v Kladně-Dubí je zoufalý.
Hřbitovní zeď v Kladně se dál rozpadá. Náprava je v nedohlednu

Poslední velkou investicí na hlavním kladenském hřbitově, která už je dokončena, byla oprava části zchátralé zdi sousedící s parkovištěm. Obnovovaný úsek přesáhl 70 metrů a celkové náklady činily bezmála 1,13 milionu korun. Zásadní pro orientaci návštěvníků bylo také vytvoření digitální mapy hřbitova zatím pro jedenáct oddělení.