Komise Rady města pro životní prostředí připravila Komunitní kompostování pro zájemce z celého Kladna. „Odpovědný přístup k odpadům je vizitkou přístupu komunity k přírodě. Dva kompostéry jsme zapůjčili zájemcům, kteří se do projektu zapojili a navrhli využití kompostéru ve svém okolí. Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem se neřídí zákonem o odpadech, ale pouze občanským zákoníkem. Proto je iniciativa občanů v kompostování velmi záslužným krokem,“ řekl Petr Soudek, radní města Kladna a předseda Komise pro životní prostředí.

„Jsem přesvědčen, že se komunitní kompostování ve městě bude postupně rozšiřovat a zájem o kompostéry poroste. Pokud se přihlásí další zájemci, jsme v rámci Komise pro životní prostředí připraveni rozmístění kompostérů v Kladně nadále podporovat,“ dodal.

„Jsem velice potěšen, že se projekt podařilo uvést v život. Jeden z kompostérů je umístěn blízko vchodu bytového domu v ulici Dr. Foustky a druhý u budovy TEPA v ulici Fráni Šrámka. Se zájemci o jejich provozování jsme podepsali smlouvu, která definuje pravidla kompostování a předali klíče. Proškolení budou i ostatní členové komunity,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

Zájemci o provoz kompostéru museli splnit několik podmínek včetně umístění kontejneru na biologický odpad. V návrhu by měli brát v potaz, že by kolem měl být dostatečný prostor na manipulaci s materiálem, nádoba by neměla nikomu překážet a místo by mělo zajistit zapojení minimálně deseti domácností z okolí. Náklady na pořízení a umístění dvou kompostérů, třicet tisíc korun, hradí radnice.

Kompost vítají také Slaňáci

Zájem o kompostování projevují také Slaňáci. Nevznikla zde oficiálně zatím žádná komunita, nicméně majitelé rodinných domů a zahrádkáři kompostovat chtějí. V rámci projektu Město Slaný - Prevence vzniku odpadů, který je spolufinancován z Fondu soudružnosti Operačního programu životního prostředí Evropské unie, bylo pro potřeby občanů zakoupeno 770 kusů zahradních kompostérů o objemu 1 000 litrů.

„Podmínkou pro bezplatné zapůjčení kompostéru občanům Slaného je jeho umístění na katastrálním území našeho města po dobu pěti let a využití nádoby ke kompostování. Vhodnou surovinou je běžný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrady a domácností, například tráva, zbytky ovoce a zeleniny a podobně,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu ve Slaném, Dagmar Zusková.