Vzdělávání je pro město jednou z dlouhodobých a zásadních priorit. V Kladně je v provozu 22 mateřských škol a 16 základních škol zřizovaných městem, dále pak soukromá zařízení, z čehož jsou tři mateřské školy a pět základních škol. Vedení města chce středoškolské možnosti v Kladně rozšířit. Mimo jiné i proto, aby mládež měla kvalitní pokrytí vzdělávacích institucích doma a nemusela komplikovaně dojíždět za vzděláním do jiných měst.

Aby studenti neodjížděli z města

„Výborně funguje spolupráce se Střední školou a Středním odborným učilištěm v Dubské ulici, kde se vzdělávají také hasiči a snažíme prosadit nový obor pro bezpečnostní složky, což musí povolit Ministerstvo vnitra. Ten by mohl pokrýt potřeby jak policie, městské policie, vězeňské služby, celníků a z pohledu celého regionu by takový obor byl více než žádoucí. Dojíždění do blízké Prahy na první pohled vypadá bezproblémově, z mého pohledu je pro město lepší, když studenti zůstanou v Kladně a nebudou se již od střední školy učit z Kladna odjíždět,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

„Druhým oborem, který je pro město velmi zásadní, je střední pedagogické vzdělávání. Dlouhodobě se město snaží ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou rozšířit její činnost o pedagogické obory, například o asistenty pedagoga, kteří jsou na školách stále více potřeba. V současné době tento obor nabízí studentům Pedagogické lyceum v Praze nebo v Berouně, přitom v Kladně ve vzdělávacích zařízeních působí více než sto pedagogických asistentů, stovky učitelek ve školách i školkách a dalších pedagogických pracovníků. Střední škola by mohla pojmout i zájemce o pedagogiku ze Slánska a Rakovnicka. Kraj sám říká, že systém vzdělávání se má odvíjet od potřeb zaměstnavatelů a z logiky věci i počtu mateřských a základních škol v Kladně je jasné, že ta potřeba ve městě je, proto věřím, že kraj své negativní stanovisko přehodnotí, “ dodal primátor.

Soukromá Základní škola Donum Felix usilovala o střední stupeň vzdělávaní pět let, přestože to krajský úřad nedoporučil, minulý týden Ministerstvo školství a tělovýchovy schválilo studijní obor pedagogické lyceum. „Pro město je to pomyslná první vlaštovka v pedagogickém vzdělávání, prioritou je ale stále klasická střední škola s pedagogickým zaměřením,“ zdůraznil primátor Jiránek.

Primátor si dále podle svých slov váží skutečnosti, že se v Kladně daří vysokému školství a spolupráce s ČVUT je velmi úspěšná. Zbývá tedy logicky posílit i středoškolské obory. Střední škola a Střední učiliště v Dubí nabízí mimo jiné i obor Požární ochrana a žádaly o obor Bezpečnostně právní činnost.

Protože v Kladně má sídlo mimo jiné i Integrovaný záchranný systém Středočeského kraje a na místní vysoké škole je otevřeno navazující studium Krizové řízení, pro bezpečnostní složky bude jistě přínosné i středoškolské studium. „Potřeba rozšířit středoškolské obory je v Kladně obrovská a chceme našim dětem zajisti kvalitní vzdělání doma. Když budou mít možnosti v Kladně, je větší pravděpodobnost, že se z Kladna nebudou stěhovat. V současné době jednáme jak ministerstvem vnitra, tak s ministerstvem školství a samozřejmě se Středočeským krajem. Věřím, že se v rozumném horizontu podaří najít řešení,“ zdůraznil Jiránek.