Kvůli tomu, že dosavadní kapacita již nestačila a na uložení urny čekali pozůstalí i dva roky, rozhodlo se město problém vyřešit rozšířením stávajícího prostoru. Výstavbou schránek získá největší středočeské město víc než dva tisíce nových míst pro ukládání uren. Hotovo bude příští rok. Původně bylo pro úpravy prostoru vyčleněno 26 milionů korun. Nyní byl rozpočet na akci navýšen.

„Nezbytné vícepráce související s výstavbou nové zdi a úpravami vyplynuly z procesu vzorkování, nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci a ze strany města jako investora je nebylo možné předvídat. Z důvodu víceprací byla změněna lhůta na dokončení z dvanácti na šestnáct měsíců a došlo k navýšení celkové ceny o 4,4 milionu korun na celkem 32,3 milionů korun,“ sdělil mluvčí Kladna Vít Heral.

Podle radnice nastaly totiž problémy, o kterých předem neměl nikdo tušení. „Přes počáteční neočekávané problémy, kterým jsme museli čelit, jako byla například nutnost zbourat mnohem větší část staré hřbitovní zdi, než jsme původně předpokládali, a postavit zeď zcela novou, se nám daří ve stavbě pokračovat. Pevně věřím, že stavba kolumbária bude řádně dokončena a začne sloužit občanům města Kladna v polovině příštího roku,“ objasnil situaci náměstek kladenského primátora Robert Bezděk.

V konečné fázi poskytne podle Bezděka kolumbárium 2335 nových schránek, jejichž průčelí budou tvořit kamenné desky nebo prosklená dvířka. Cestu kolem schránek ochrání střecha podepřená obvodovou zdí a sloupořadím. V cípu kolumbária se bude nacházet kout pro rozjímání se stromem, vodní vanou a lavicí. Pro spočinutí poslouží také zahrada s travnatými valy, květinami a stromy lemovaná lavičkami. Hlavní přístupovou cestu budou lemovat vzrostlé akáty. „Kolumbárium je koncipované tak, aby bylo v případě potřeby v budoucnu možné plynule navázat stavbou další části,“ uzavřel náměstek primátora. Mimo to musel být přeložen vodovod i elektrické vedení a výstavbě ustoupila asi dvacítka stromů, které nahradí nová výsadba.

Podobu nového kolumbária navrhl architekt Jan Žalský, který je mimo jiné, autorem podoby muzea v areálu Památníku Lidice či Muzea věžáků v Kladně. Nové úložiště pro urny bude přiléhat ke hřbitovní zdi a navazovat na současné kolumbárium. Ve hřbitovní zdi budou čtyři nové průchody uzavřené kovanými brankami.

Kladno má osm hřbitovů

Kladno se v současnosti stará na svém území o osm hřbitovů. Celkem spravuje 13 726 hrobových míst, z toho je 2576 urnových schránek, urnových pomníků a epitafních desek. O údržbu se už šestadvacet let stará firma Petr Pokorný. Správa všech pohřebišť stojí městskou pokladnu více než 16,5 milionu.

Naposledy se místa pro uložení uren rozrostla pouze na třináctém oddělení hlavního hřbitova, a to v roce 2011 o 89 schránek a kolumbárium na rozdělovském hřbitově v roce 2004 s 72 místy. To však zdaleka problém nevyřešilo.