Ve směru od Velké Dobré je stávající objízdná trasa při omezení křižovatky ulic P. Bezruče a Ke Stadionu shodná s objízdnou trasou kvůli uzavírce, která je zde z důvodu obnovy přivaděče - vodovodu společnosti Vodárny Kladno-Mělník. Kromě pokládky potrubí výkopovou metodou zde vznikne nový kruhový objezd. Práce potrvají řadu týdnů.

Objízdná trasa vede ulicemi Doberské, Vítězná, Čs. armády a Kleinerova - Cyrila Boudy.  Ve směru od Kožovy Hory je objízdná trasa vedena ulicí Wolkerova, dále Železničářů a Milady Horákové.