V minulých letech Kladno přidělovalo byty nejvyšší cenové nabídce, loni vedení Kladna zastropovalo cenu a přidalo zapojení koeficientů, které jsou nyní ještě podrobnější, brání spekulacím a účelovému přistěhování lidí do města.

Koeficienty pravidel upřednostní rodiny s malými dětmi, seniory starší 65 let, ale též mladé lidi. Zájemci o byt budou mít větší šanci i pokud doloží, že v Kladně mají trvalé bydliště déle než dva roky. Koeficient s dobou trvalého pobytu stoupá, stejně jako s dobou dlouhodobého pobytu, který lze doložit například nájemní smlouvou.

Ve výhodě při žádostech o byt jsou také žadatelé zaměstnaní v důležitých profesích jako jsou například hasiči, policisté, strážníci nebo zdravotníci. Ti často dosáhnou i na byt služební, který patří k benefitům jejich zaměstnavatelů.

„Prioritou nových pravidel je především maximální důraz na spravedlivější systém pro ty, kteří respektují pravidla, platí nájem a o byty se dobře starají. Nově budou zvýhodňovat ty žadatele o byty, kteří v Kladně dlouhodobě žijí,“ řekl náměstek primátora Tomáš Kutil.

„Naším cílem je, aby nová pravidla byla férová a dostatečně vymahatelná. Nově se posílí vykonavatelnost a ti, kteří nebudou v městských bytech respektovat nájemní podmínky, budou na základě smlouvy v krátkém termínu vystěhováni,“ dodal primátor Dan Jiránek.

Novinkou je také uzavírání smluv na jeden rok s automatickým prodlužováním, které umožňuje městu dát výpověď lidem, kteří neplní nájemní podmínky. „Každý rok máme možnost říci, že smlouvu už nebudeme dál prodlužovat,“ dodal Kutil.

Nájmy v městských bytech v Kladně jsou nyní zastropované na 140 korunách za metr čtvereční, přičemž Kladno neplánuje privatizaci bytů.

Ve Slaném upraví podmínky pro přidělování bytů 

V sousedním Slaném obsahuje bytový fond celkem 640 bytů, přičemž 20 bytů spravuje město a 614 firma RDK servis, která poskytuje také teplo do domácností. Cena za metr čtvereční je v současné době ve Slaném přesně na polovině oproti Kladnu.

Slaný navíc aktuálně připravuje úpravu podmínek pro přidělování bytů. „V úpravě chceme přistoupit k tomu, že byty rozdělíme do kategorií. Byty v nejvyšší kvalitě a některé jsou nyní i v rekonstrukci, bychom rádi poskytovali žadatelům na základě tržního nájemného. Takové chceme nabízet v elektronické aukci,“ sdělil starosta Slaného Martin Hrabánek. Když vše půjde podle plánu, nová pravidla už by mohla být hotová v září.

Ve městě pamatují rovněž na obyvatele s nízkými příjmy, kterým je nyní k dispozici 11 bytů a stejně tak na pracovníky z potřebných profesí. „Protože si v naší městské nemocnici chceme například udržet kvalitní lékaře, tak i jim nabízíme možnost služebního bytu,“ dodal starosta Slaného.