První z parků je mezi ulicemi Obránců Míru a Ukrajinskou. Původní prodejní stánky ve tvaru včelích pláství a divoká vegetace byly nahrazeny novou zelení, městským mobiliářem i parkovacími místy.

Na ploše byly významně redukovány původní dřeviny a vysazeny nové. V parku jsou lavičky s opěradly i bez nich pro možnost oboustranného sezení, zídky s dřevěnými sedáky, odpadkové koše a nádoby na psí exkrementy.

Nechybí veřejné osvětlení a příprava pro vánoční výzdobu. Je zde rovněž umístěna kamera městské policie, která dohlíží na dodržování pořádku.

Podél komunikace před sousedním supermarketem jsou po obou stranách parkovací pásy s šikmým stáním. Přibylo tu 18 nových parkovacích míst.

„Jsou tady i vymezena místa pro přecházení s reliéfním povrchem pro nevidomé a slabozraké," uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.
Hlavní chodník podél obytného bloku umožňuje pohyb chodců i cyklistů a vjezd vozidel hasičů, záchranky či policie k hlavním vchodům do domu.

Město rekonstrukci hradilo ze svého rozpočtu. Cena za stavební práce činila 8,8 milionu korun a za zeleň zhruba půl milionu korun.
„Nyní je opravován objekt Klubka 55, který je v majetku města. Po jeho dokončení by tu mohlo být skautské středisko a mateřské centrum," informoval primátor.

Více než 3,2 milionu korun pak investovalo město Kladno do vybudování Parku setkávání u Mety v Kročehlavech. Evropská dotace činila 2,7 milionu korun.

Za tyto peníze byly opraveny chodníky a cesty, vysazena nová zeleň a místo je vybaveno moderním mobiliářem. Celý park navíc představuje novou příležitost pro začlenění sociálně vyloučených skupin obyvatel do života města.

V parku vznikly plochy s cvičebními prvky určenými pro seniory a herními prvky pro děti. Vybudovány tu byl altán s lavicemi a stoly, založeny pěstební záhony, truhlíky a květníky pro takzvané komunitní zahradničení.

„Jedná se o první takovou zahradu v Kladně. Ve světě jsou velmi oblíbené. Principem je, , že jsou připraveny záhony a truhlíky se zeminou. Kdokoli pak přijde, může si část zabrat a vypěstovat si tu zeleninu, květiny či bylinky. Smyslem parku je setkávání majoritní a minoritní společnosti spolu s handicapovanými občany obývajícími Metu. Truhlíky jsou umístěny tak, aby je mohli využít i vozíčkáři," vysvětlila Daniela Cimrmanová, manažerka Integrovaného plánu rozvoje města Kladna.

„Zmíněné prvky mohou být využívány rovněž pro vzdělávací programy určené dětem a mládeži, při nichž se seznámí se základy ekologické výchovy a péči o rostliny. Získají také pocit zodpovědnosti a vztah k lokalitě," uvedl mluvčí radnice Vilém Frček.

„Jsem velmi rád, že se Kladeňáci dočkali nově upraveného parku. Je to další z našich projektů, kterým chceme podpořit místní zeleň a obyvatelům města dát prostor pro jejich relaxaci a zábavu," doplnil primátor města Dan Jiránek.

Stejně jako park u Klubka 55 je i tento prostor monitorován kamerovým systémem Městské policie Kladno.