Dokončení prací je v plánu v květnu příštího roku.„Přečerpávací stanice Hostouň je nezbytná pro plynulé zásobování Kladna vodou z Prahy přes vodojem Kopanina do vodojemu Kožova Hora,“ potvrdil Pavel Ješátko z Vodáren Kladno Mělník (VKM), které stanici spravují.

Nová čerpadla podle něho umožní případné zvýšení výkonu. Při výpadku elektřiny je bude možné nahradit dieselovým agregátem. Běžně stanice přečerpává 70 litrů vody za vteřinu, modernizace umožní zvýšení kapacity až na 500 litrů za vteřinu.

Vodárny připravují také zakázku v hodnotě 130 milionů korun, která se bude týkat obnovy potrubí právě mezi vodojemy Kopanina a Kožova Hora. Letos tam nechaly VKM udělat průzkum vodovodního řadu technologií, která dosud v České republice nebyla využita.

Přibližně dvaceti kilometry potrubí prošla sonda zvaná PipeDiver, která dokáže odhalit poruchy potrubí, korozi, množství usazenin i veškeré další anomálie. Využívá ultrazvukové vlny, dálkovou navigaci GPS a další technologie. Na základě výsledků ze sondy nechají VKM opravit pouze potřebné úseky.

Původně plánovaná kompletní obnova potrubí by stála stovky milionů korun.Mezi hlavní zdroje vody VKM patří Mělnická Vrutice, vodní nádrž Klíčava, jímací území Liběchovka na Mělnicku a lokalita Stříbrník u Mšena. Především na Kladensku a v okolí Prahy je stále více doplňuje voda přivedená ze Želivky, která je zároveň největším vodním zdrojem pro zásobování Prahy.