Zvon nese jméno František po starostovi Motyčína, který byl v čele obce v letech 1900 až 1909, a byl vyroben zvonařstvím Manoušek ze Zbraslavi. Zdobí ho zajímavá výtvarná výzdoba. Kromě lipové ratolesti byl na zvon použit také zmenšený reliéf prezidenta Masaryka od akademického sochaře Milana Knoblocha.

"Autorská práva byla obdržena zdarma od vdovy po slavném umělci, poděkování rodině poslal i kladenský primátor Milan Volf," uvedla kladenská historička a předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje Gabriela Havlůjová.

Také má na sobě nápis: Odlit r. 2024 z veřejné sbírky na památku T. G. M. „Nejedná se o repliku, ale o zvon nový, který by měl tedy nést zase kus jiné, své historie. Zvolili jsme jméno František podle Františka Svobody, člověka, který patřil k významným motyčínským osobnostem. Jeho pravnuk Michael byl i jedním z významných mecenášů, díky kterým se podařilo zvon dokončit. O kapličku pečuje a rovněž se po umístění zvonu do kapličky stane novým zvoníkem,“ vysvětlila Gabriela Havlůjová.

Veřejnou sbírku s názvem Zvon vyhlásil Spolek pro zachování odkazu českého odboje na popud Tomáše Voldrába, vedoucího Skanzenu Mayrau, dne 14. září 2018, čili v den výročí úmrtí prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka a v rámci 100. výročí vzniku Československa.

Do sbírky se zapojila řada jednotlivců, ale i spolků. Větší částkou přispěly například Sokolská župa budečská, Sportklub ČASPV Kladno nebo Základndí škola Jiráskova, Klando. "Našli se ale i mecenáši, kteří se rozhodli přispět značnou částkou osobně, a to zejména Michael Svoboda a Robert Bezděk. Mezi další významné dárce patří Zdeněk Janovec, Vladimír Havlůj ml., Jitka Literová, Vilém Hofman, Vladimír Brachtl, krajané z Chicaga a v neposlední řadě samotní členové Spolku pro zachování odkazu českého odboje. Všem patří velký dík," vyjmenovala předsedkyně Spolku pro zachování odkazu českého odboje.

Historie kaple v Motyčíně:

Již v roce 1741 byla v lokalitě vybudována zděná barokní kaple, která zřejmě vznikla přestavbou původní dřevěné zvonice. V kapli se nacházel zvon, který v průběhu 1. světové války padl za oběť potřebě kovů pro zbrojní průmysl. Nový zvon byl do kapličky umístěn 14. 9. 1938 jakožto dar Čsl. červeného kříže v Motyčíně. Vybrali na něj sbírkou spolky, živnostníci i občané. Zvon byl věnován upomínce na prvního prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka. Za 2. světové války byl schován, aby se zabránilo osudu jeho předchůdce, a v roce 1945 znovu pověšen. V kapli se nacházel až do 90. let, kdy byl, odcizen.
Zvoněno na něj mělo být pouze o výročích narozenin a úmrtí T.G. M. a v době nouze našeho národa.
Více ohistorii Motyčína: Miroslav OLIVERIUS: Zapomínané sousedství / Hnidousy a Motyčín 1282–1949, nakladatelství Josef Ženka, 2022