Do rekonstrukce nejstarší části Kladna, která vznikala od 18. století, se investovalo zhruba 157 milionů korun. Valnou část oprav pokryla dotace z Evropské unie. Po čtyřech letech musí město část finanční podpory vrátit. Z celkového objemu to sice není mnoho, přesto z pokladny města odejde 9 milionů korun. Nároky Kladeňáků na asfaltový povrch byly prý nepřiměřené.

Důvodem k navrácení peněz je podle kladenské radnice výzva k vrácení části dotace vzhledem k výsledku zpráv auditu Ministerstva financí ČR let 2015 a 2016. „Bylo konstatováno porušení zásady zákazu rovného zacházení a diskriminace u zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací, a to nastavením zadávacích podmínek zjevně nepřiměřeného rozsahu a složitosti k předmětu plnění, především co se týče kvalifikačních požadavků na odběr živičných směsí z výrobny doložený závazným příslibem a harmonogramu prací potvrzeného a odsouhlaseného všemi správci sítí,“ vysvětluje problematiku Ilona Binhacková vedoucí Odboru kanceláře kladenského primátora.

Jak dodala, město vrácení dotace v požadované výši řešilo formou rozpočtových opatření. To znamená, že se našly rezervy v letošním rozpočtu města v takové výši, aby částka vratky mohla být uhrazena.