Kompletně hotovo by mělo být příští rok v prosinci. Přípravné práce začaly už na jaře. Nejvíce dělníků nastoupí do areálu hned první den prázdnin.

„Zateplením snížíme energetickou náročnost budov. Město zároveň uspoří finance na vytápění. Současné úpravy se netýkají bazénu a tělocvičny,“ upozornil kladenský primátor Milan Volf.

Zlepšení podmínek pro žáky

Zásadním úkolem je zlepšení podmínek žáků. „Ve všech prostorách určených k výuce budou instalovány vzduchotechnické jednotky s automatickým řízením provozu, které budou kontrolovat koncentraci oxidu uhličitého a zpětné získávání tepla. Zjednodušeně řečeno: Rekuperační jednotka odvede ven vydýchaný vzduch a čerstvý vzduch přivedený zvenku pomocí odpadního vzduchu ohřeje na požadovanou teplotu. Tím se vyhneme tepelným ztrátám, ke kterým dochází při klasickém větrání učeben otevíráním oken,“ uvedl primátor.

Rekonstrukce školy v Norské proběhne po etapách. Jako první na řadě jsou pavilon A a vstupní pavilon C, a to včetně výměny oken a vstupních dveří. Všechny školní pavilony postupně získají novou barevnou fasádu. Celý areál se ve finále rozzáří navíc ve čtyřech nových barvách světle modré meruňkové, okrově žluté a hráškově zelené.

Aby okolní sídliště ale nyní co nejméně trpělo hlukem ze staveniště, hlavní zásobování bude od července prováděno z Norské a Holandské ulice. „Po domluvě se zhotovitelem jsou proto prováděny tak, aby co nejméně obtěžovaly školu i okolí, a to jeden den v týdnu v čase od 7 do 21 hodin. Převoz prašného materiálu bude prováděn na zaplachtovaných korbách nákladních vozů,“ dodala mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Jak uvedla ředitelka školy Daniela Vlčková, především pavilon C potřebuje opravit už více než 15 let. „Stará okna jsou v dezolátním stavu, centimetrové mezery v rámech nejsou výjimkou. Samozřejmě je skvělé a důležité, že se provedou i další zásadní změny, které zlepší pracovní pohodu ve třídách jak žákům, tak učitelům,“ vyjádřila se ředitelka. A stejně tak velmi vítá i montáž nové vzduchotechniky.

„Ve třídách se v jarním období kumuluje teplo bez ohledu na otevřená okna. Pracovní pohoda klesá i v podzimních a zimních měsících, kdy se sice topí, ale i tak je potřeba větrat,“ přiblížila dosavadní situaci Daniela Vlčková.