V půl páté hoboj Viléma Veverky s ensemblem rozezní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V půl sedmé se na náměstí Starosty Pavla rozsvítí pohádkový vánoční strom splněných přání. Zajímavé akce se uskuteční i další dny. Od 30. listopadu do 28. prosince tak v Kladně mimo jiné vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva, 100 zvířat, Skety, Norbi Kovács, Jamie Marshall a víc než čtyřicet hudebních skupin a souborů včetně místních škol a školek.

„Bohužel bývalé vedení města naplánovaný adventní program v říjnu zčásti zrušilo, což pro nás znamenalo velký problém a hodně práce pro to, abychom městské Vánoce pro lidi zachovali,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Nakonec se díky obrovskému nasazení celé řady pracovníků nejen z radnice, za které chci moc poděkovat, podařilo domluvit spoustu velice zajímavých vystoupení a dalšího programu včetně stánků. Kladno tak o Vánoce rozhodně nepřijde.“

Vše se muselo efektivně, účelně a hospodárně vyřešit v rekordně krátkém čase po komunálních volbách. Zatímco bývalé vedení magistrátu domluvilo pódium s technikou za 400 tisíc korun pouze na jeden den, koalice ODS, Kladeňáci, ANO a SPD, která je v čele města od listopadu, ho vyjednala za 753 tisíc korun na celý měsíc.

„Stále objevujeme nové a nové záležitosti, které musíme po předchůdcích napravovat. Chceme o tom veřejnost poctivě informovat, lidé mají nárok vědět, co se dělo, děje a bude dít u nich doma,“ doplňuje Jiránek. S tím, že jedním z nemilých překvapení bylo nestandardní urychlení vydání prosincového čísla městského měsíčníku tak, že v něm obyvatelé Kladna bohužel nenajdou adventní program.

„O programu městských Vánoc proto budeme informovat dalšími informačními nástroji. Máme plakáty a letáky, chystáme rozhlasové spoty a videa. Podrobnosti se lidé samozřejmě dozví také na webu, městských vývěskách či v Městském informačním centru,“ říká náměstek primátora statutárního města Kladno pro kulturu a dopravu Oldřich Černý.

"Městské Vánoce v Kladně mají i charitativní rozměr. Na vánočním stromě lidé najdou a budou moci splnit 240 přání dětí z dětských domovů Kladno, Ledce, Nové Strašecí, Unhošť, Azylového domu a Červeného kříže. Rovněž bude možné přispět do „Vánoční truhly“, která bude k dispozici na náměstí Starosty Pavla, a to od 30. listopadu do 30. prosince, nebo na speciálně zřízený účet číslo: 21223-0388064309/0800. Dětské domovy dostanou i výtěžek ze vstupného z adventních koncertů, které se uskuteční v kostele Nanebevzetí panny Marie. To vše s cílem udělat vánoční svátky dětem z dětských domovů a těm, jejichž rodina je ve složité životní situaci, příjemnější," řekla mluvčí kladenské radnice Štěpánka Filipová.