Návrh rozpočtu na rok 2023 přijde na řadu až v prvních měsících následujícího roku.

Opozice je proti

Za svoz odpadu nezaplatí obyvatelé Kladna v příštím roce ani korunu. Obecně závaznou vyhláškou, která je od tohoto poplatku osvobodí, dostálo vedení města svým předvolebním slibům. Tento krok má přinést lidem úlevu v napjaté době ekonomických nejistot. „V dalším roce o tom budeme znovu hlasovat,“ uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno)
Podle opozice jde o vážný zásah do městských financí.

„Lidem to ušetří sotva pár set korun a městu vznikne další dluh ve výši desítek milionů korun. Už dnes má přitom město v této oblasti dluh minimálně 40 milionů korun. My si myslíme, že populistická plošná opatření nemají smysl a navrhujeme i nadále pomoc cílenou,“ řekla na zasedání Anna Gamanová (Opravíme Kladno, za STAN).

Primátor Volf je přesvědčen, že se město bez poplatků, přinášejících 37 milionů korun, dokáže obejít. Dobrovolnosti se ale podle jeho slov meze nekladou. „Kdo z občanů chce poplatek zaplatit, může,“ dodal primátor.

Přestože je rozpočtové provizorium u mnoha měst běžným postupem a v Kladně byl odsouhlasen nový rozpočet na sklonku roku pouze jedinkrát, současné opozici se tento krok nezamlouvá.

„Rok za rokem slýcháme na zastupitelstvu stejné důvody, že rozpočet je živý organismus a nelze ho naplánovat na desetník přesně. To však samozřejmě není důvodem ho neplánovat vůbec, nebo ho dokonce záměrně tajit. Na městě třeba i jen částečně závislé organizace jsou ponechány několik měsíců v nejistotě, zda a kolik peněz vůbec dostanou na provoz v příštím roce. Organizace své pracovníky musejí platit samozřejmě už od ledna, a ne až v červnu, kdy reálně dostanou peníze. Můžeme se jen domnívat, proč vedení města záměrně drží tyto organizace tak dlouho v šachu, když jde třeba o poskytovatele sociálních služeb. Tyto služby město přitom samo zajistit nemůže,“ vystoupila se svými argumenty na zasedání opoziční zastupitelka Gamanová a dodala: „Reálně se tak dozvědí zastupitelé, kam které prostředky aktuálně půjdou, až v červnu, kdy bude vedení města předkládat závěrečný účet za rok 2022.“

Primátor Volf na to reagoval slovy, že je potřeba stanovit finanční výbor, který se bude řešit až na následujícím zasedání. „Do té doby je potřeba dělat rozpočtová opatření a podobně, což je ze zákona naprosto běžný instrument, který byl odsouhlasen,“ vysvětlil a připomněl, že jediný rozpočet, schválený před koncem roku, byl podle jeho mínění nejhorším, jaký kdy město mělo.

„Začínám páté volební období a vždy jsme šli cestou rozpočtového provizoria. Námi vytvořené rozpočty pokaždé dopadají výborně i co se týká ekonomické situace,“ doplnil Volf.

Primátorovu argumentaci podpořil i jeho náměstek, ekonom Přemysl Mužík (Volba pro Kladno): „Před koncem roku ani krátce po začátku nového nemáme relevantní údaje týkající se daňových příjmů, zůstatku na běžných účtech. Není pravda, že instituce hospodařící z rozpočtu města žijí v nejistotě, protože právě rozpočtové provizorium umožňuje čerpání provozních výdajů. Co se týká investičních výdajů, nemohou se rozebíhat nové akce, ale ty stávající pokračují. Opatření děláme proto, abychom rozpočet schvalovali pouze jednou. To znamená, abychom nepřijímali provizorní rozpočet a na jaře ho pak neopravovali. Chceme ho schválit najednou.“