„Podjezd ve Vodárenské ulici je dopravně velmi vytíženým místem, především stabilita opěrných zdí, zábradlí a odvodnění místní komunikace potřebuje profesionální zásah. Současný stav je takový, že obě opěrné zdi jsou po mnohaletém provozu nasyceny chloridy z posypových materiálů a jejich kryt je již plošně poškozený, drolící se beton padá i do vozovky. Vzhledem k bezpečnosti je na prvním místě výměna zábradlí, následně se zahájí práce na sanaci opěrných zdí. Během sanace jednotlivých křídel bude stávající lávka běžně přístupná, nová bude na jaře jistě vítaným přínosem pro místní obyvatele, kterou hojně využívají nejen děti na cestu do blízké školy,“ řekl primátor Dan Jiránek.

„Město již vypisuje výběrové řízení a po výběru dodavatele by sanace měla být hotova do třech měsíců. Předpokládaná cena zakázky se pohybuje řádově kolem šesti milionů. Během rekonstrukce bude provoz městské hromadné dopravy zajištěn mobilními semafory,“ dodal Oldřich Černý, náměstek primátora.

Nejprve se postaví lešení na jedné straně podjezdu, mechanicky se odstraní poškozené vrstvy betonu, zdi se nově vyprofilují, opatří penetrací a kompletně zatmelí. Následně se práce přesunou na druhou opěrnou zeď. Nakonec proběhne instalace nové lávky pro pěší.