„Jedná se o úsek zhruba v délce jednoho kilometru, který začíná kousek od bývalé jedničky koněvské vrátnice a končí u přejezdu vlečky,“ uvedl radní Lukáš Hanes a dpdal: „S rekonstrukcí by chtělo město začít letos v září a termín dokončení je naplánován na konec letošního roku.“

Zároveň s přípravami na rekonstrukci, která proběhne v tomto roce, začali kladenští radní připravovat projekt, díky kterému by bylo možné odvést většinu nákladní dopravy z obydlených částí města. Pomoci by k tomu měl průtah bývalou Poldi.

Ilustrační foto.
Rynholeckým tunelem už nebudou jezdit vlaky, přeložka povede přes lupkový lom

Město zpracovalo dopravní studii, která navrhla trasu pro nákladní dopravu areálem bývalé Vojtěšské huti (Koněv). Na základě výsledků studie, rada města rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace nového dopravního napojení průmyslové zóny Poldi. Průtah průmyslovým areálem poslouží k odlehčení dopravy v hustě obydlených částech města, s přímým napojením na dálnici D7 a případně i D6.

Mapka budoucí trasy přes bývalou Poldi.Zdroj: Magistrát města Kladna

„Studie prověřovala několik variant trasování nové komunikace, z hlediska proveditelnosti. Nový průtah přes průmyslovou zónu by měl začínat v Dubské ulici, vést přes bývalou Valmetku a ústit na novém kruhovém objezdu U Borovin. Zároveň s tím jednáme s okolními obcemi, krajem i státem o na napojení této trasy na dálnici D7," uvedl radní Lukáš Hanes. 

Areál bývalé Poldi se nachází dva kilometry východně od města Kladna, a i dnes je sídlem největších industriálních podniků regionu. „Naším záměrem je odklon kamionové z Kladna přes bývalý areál Poldi. Dopravní studii máme zpracovanou, odsouhlasenou i dopravním inspektorátem a nyní potřebujeme zpracovat projektovou dokumentaci,“ řekl primátor Dan Jiránek. 

„Hlavní záměrem města je vyvedení kamionové dopravy z průmyslové zóny na východ k dálnici D7, či alespoň dočasně na silnici I/61. Projektová dokumentace bude stát necelé dva miliony korun a hotova by měla být do devíti měsíců od podpisu smlouvy,“ dodal radní Petr Drnec. 

Po komunikaci, která prochází průmyslovou zónou, projedou denně tisíce aut a slouží jako zkratka pro část řidičů kteří jedou od Buštěhradu směr Švermov nebo centrum města. 

Kladenský radní Petr Drnec k tomu dodává, že Kladno má jeden z největších brownfieldů v republice, který je v tuto chvíli z velké části nevyužitý: „Jedná se o projekt, jenž svým rozsahem přesahuje volební období i katastr města, nicméně někdy se začít musí. Nová komunikace je klíčem k dalšímu využití areálu, zároveň pomůže snížit dopravní zátěž na centrum města, Kročehlavy a významně pomohla Švermovu, Dubí a Vrapicím,“ říká Drnec.

Německé ministerstvo zahraničí vydalo varování před "zbytečným cestováním" do Katalánska, Navarry a Aragonie "kvůli vysokému počtu infekcí".
Němci varují před cestou do Španělska. Mají obavu z druhé vlny nákazy