Část Kladeňáků další obchoďák v lokalitě zarytě odmítá, přesto se včera o výstavbě jako takové nejednalo. Kromě podpory komerčních ploch je ve smlouvě zanesen i převod pozemků na město, na kterých vzniknou v budoucnu sportoviště a zeleň.

Kvůli tomu, že město se dokumentem upsalo předem k něčemu, na co ještě dnes neexistuje projektová dokumentace, považuje opozice smlouvu za nemravnou a nesmyslně zavazující. Tím argumentuje například opoziční Dan Jiránek (ODS), že smlouva předem slibuje něco o čem má rozhodovat až stavební úřad.

„Město jako největší účastník řízení by mělo mít i v budoucnu právo do toho vstupovat, dávat vše do souladu se zájmy okolí a se zájmy města. Se smlouvou ale toto vše padá. Dokument jasně říká, že všechna budoucí stanoviska ke stavbě jsou kladná,“ je přesvědčen další člen opozice Miroslav Bernášek.

I přes všechny výše uvedené výhrady primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) zdůrazňuje, že pokud jakýkoli projekt nedostane v budoucnu povolení od úřadu, tak se realizovat nebude. „Plánovací smlouva umožňuje dostat územní rozhodnutí. Bavili jsme se o tom, zda získáme do majetku pět ze dvaceti hektarů plochy. V našem případě je smlouva nadstandardní, že nepřebíráme pouze komunikace a kruhové objezdy, ale že získáváme i park, který je skoro za patnáct milionů korun a dále přes tři hektary pozemků u lesa. V současné době je tam ochranné pásmo zeleně a sportoviště,“ popsal primátor. Podle jeho slov je za smlouvu zodpovědný právník. Je v ní zaneseno například to, kudy mají vést inženýrské sítě aj. „Pokud se bude jednat například o smlouvy na směny pozemků, ty schválí vždy zastupitelstvo zvlášť,“ tvrdí právník František Hrudka.

Co se týká vzniku komerční zóny na Růžovém poli, ta byla i přes odpor části veřejnosti a zastupitelů odsouhlasena už v dubnu. Odpůrci dalšího hypermarketu v Kladně s sebou do jednacího sálu proto přinesli včera transparenty, jimiž se důrazně brání výstavbě obchoďáku. Mají strach ze zhoršení životního prostředí i dopravní zátěže. V Kladně kvůli tomu vznikla před časem iniciativa Zachraňte Růžové pole.

Růžové pole je lokalita nedaleko lesíku Bažantnice, která je dosud z velké části nezastavěná. Podle současného územního plánu zde má v budoucnu skutečně vyrůst obchoďák, přičemž v sousedství už je nákupní centrum Oáza. Pomýšleno je ale i na plochy pro sportoviště a odpočinek.